Mamy najwyższą zdawalność egzaminów zawodowych w Kielcach!
2 min
Szkoła PRO Civitas
14.09.2021

Mamy najwyższą zdawalność egzaminów zawodowych w Kielcach!

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Kielcach zdawalność egzaminów zawodowych w czerwcu 2021 roku w stolicy województwa świętokrzyskiego wyniosła 71,7%. Najlepiej na tle całego miasta wypadła szkoła policealna PRO Civitas, która uzyskała blisko stuprocentowy wynik! Dzięki temu jesteśmy szkołą policealną z największą zdawalnością egzaminów w Kielcach!

 

Przystąpienie do egzaminów zawodowych po roku pandemicznego lockdownu było dla wszystkich bardzo trudne. Istniała duża obawa, że ograniczone możliwości zdobywania wiedzy i zmniejszona liczba godzin praktycznych negatywnie odbiją się na wynikach zdawalności egzaminów. W wielu przypadkach obawy się potwierdziły.

Szkoła policealna PRO Civitas dołożyła wszelkich starań, aby nasi Słuchacze zostali jak najlepiej przygotowani nie tylko do egzaminów zawodowych, ale również wykonywania obowiązków zawodowych wynikających z posiadanych kwalifikacji.

 

Mamy najwyższą zdawalność egzaminów zawodowych w Kielcach

 

Trudny czas pandemiczny wymagał od nas zwiększonego wysiłku i nakładów pracy, aby właściwie przygotować Słuchaczy do otrzymania pozytywnego wyniku na egzaminie zawodowym. Dzięki zaangażowaniu i determinacji nauczycieli oraz chęci do podejmowania nauki przez Słuchaczy szkoła policealna PRO Civitas w Kielcach osiągnęła najwyższy wynik zdawalności egzaminów w stolicy województwa świętokrzyskiego.

Według najnowszych danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, aż 96,6% Słuchaczy szkoły policealnej PRO Civitas zdało egzamin zawodowy w czerwcu 2021 roku. Taki wynik jest nie tylko zadowalający, ale bliski idealnemu. Wytężona praca kadry nauczycielskiej oraz uczestników zajęć przyczyniła się do tego, że w Kielcach to nasza szkoła ma najwyższą zdawalność pośród innych szkół policealnych!

Średnia zdawalność egzaminów zawodowych w Kielcach w czerwcu 2021 roku w szkołach policealnych wyniosła 71,7%.

 

 

Polecane kursy:

Polecane kierunki: