Uwalnianie zawodów, czyli deregulacja 2014 - PRO Civitas
10 min
Szkoła PRO Civitas
Nauka
10.06.2020

Uwalnianie zawodów, czyli deregulacja 2014 - PRO Civitas

W 2014 roku nastąpiła kolejna transza deregulacji zawodów, czyli ułatwiania dostępu do określonych profesji. Na pierwszy ogień poszli detektywi, taksówkarze, pracownicy ochrony osób i mienia, pośrednicy i zarządcy nieruchomości oraz przewodnicy turystyczni.

Uwalnianie zawodów to jedna z najbardziej skutecznych form walki z bezrobociem. Likwiduje lub ogranicza do minimum formalności umożliwiające zatrudnienie, w jak dotąd, zastrzeżonych zawodach.

Od pracowników ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego nie będą wymagane licencje. Zamiast tego uzyskają oni wpis na listę kwalifikowanych pracowników. Egzamin zostanie zastąpiony obowiązkowymi cyklicznymi szkoleniami specjalistycznymi oraz kursami. Kandydaci na pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, mogą również podjąć bezpłatnie naukę w szkole policealnej kształcącej w zawodzie Technika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. W ramach zajęć słuchacze zapoznają się z przepisami prawa, zdobędą umiejętności zabezpieczania dóbr i ochrony imprez masowych. W trakcie zajęć praktycznych odbędą szkolenia na profesjonalnej strzelnicy oraz z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych.

Największe kontrowersje wzbudziło uwolnienie zawodu taksówkarza. Ta grupa zawodowa była najczęściej protestującą przeciwko łagodzeniu przepisów. Zgodnie z ustawą, w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców znika obowiązek szkolenia z zakresu transportu drogowego taksówką i potwierdzenie go egzaminem. Z kolei w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców rada miasta uzyskała prawo do ustalania zasad szkoleń i egzaminów dla taksówkarzy.

Ustawa deregulacyjna wprowadziła zmiany również w zawodzie detektywa. Od nowego roku kandydaci na detektywów nie podlegają obowiązkowi zdawania egzaminów państwowych. Jedynym wymogiem staje się odbycie odpowiedniego szkolenia.

Kolejne uwolnione zawody to pilot wycieczek oraz przewodnik turystyczny. Zainteresowani pracą w tej grupie zawodowej, z początkiem 2014 roku zostali zwolnieni z przechodzenia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Ostatnia deregulacja dotyczy profesji pośrednika i zarządcy nieruchomości. Zawody zostały zwolnione z wymogu zdobywania licencji. Jedynym wymogiem prowadzenia takich działalności zostanie konieczność posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

https://procivitas.edu.pl/