Zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów - PRO Civitas
5 min
Szkoła PRO Civitas
15.06.2020

Zajęcia praktyczne dla słuchaczy ostatnich semestrów - PRO Civitas

ProSłuchacze 🙂

Od 22 maja rozpoczynamy zajęcia praktyczne, dla wszystkich słuchaczy semestrów programowo najwyższych, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa i przygotowania się do egzaminów zawodowych.

W związku z wytycznymi i restrykcjami narzuconymi przez MEN i GIS dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo i warunki nie stwarzające zagrożenia podczas odbywania zajęć, ale również od Państwa oczekujemy współpracy w tym zakresie, dlatego też opracowaliśmy procedury do których wszyscy musimy się stosować, aby móc bezpiecznie przygotowywać się do egzaminów zawodowych.

W sekretariacie szkoły oraz u nauczycieli prowadzących dostępne będą opracowane procedury bezpieczeństwa, z którymi każdy słuchacz chcący uczestniczyć w zajęciach praktycznych powinien się zapoznać.

Każdy słuchacz, uczestniczący w zajęciach praktycznych zobowiązany jest podpisać deklarację uczestnictwa, gdyż zajęcia te nie są obowiązkowe, a uczestnictwo w nich musi być świadomie zadeklarowane.

Zgodnie z zaleceniami MEN i GIS wchodzimy do budynku w maseczkach i zachowujemy bezpieczną odległość od siebie 1,5 m, następnie dezynfekujemy ręce.

Po przyjściu do szkoły każdemu słuchaczowi oraz nauczycielowi po wyrażeniu zgody przeprowadzony będzie pomiar temperatury.

Słuchacze poszczególnych grup przychodzą na zajęcia zgodnie z otrzymanymi terminami z sekretariatu.

W sekretariacie szkoły otrzymają Państwo szczegółowe procedury bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć praktycznych.