Jak wygląda zaliczenie semestru? - PRO Civitas
28.09.2020

Jak wygląda zaliczenie semestru? - PRO Civitas

Zaliczenie z każdego przedmiotu – ustne lub pisemne.