Wyszukiwarka kursów
Kurs
1350 zł

Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji pod superwizją

Kielce

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie. Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: Dzienny
Zaoczny
Czas trwania: 23h
Termin kursu: 03.09.2021 - 05.09.2021
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie z zakresu AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna przeznaczone jest dla osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej: pedagogów, logopedów, terapeutów, nauczycieli, rodziców i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami, powodującymi brak lub ograniczenie możliwości komunikacji werbalnej.

Jak zostać słuchaczem?

Na szkolenia w Pro Civitas może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Szczegółowe informacje podane są w treści opisu szkolenia. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Program szkolenia:

Trener: dr Magdalena Grycman – neurologopeda, specjalista w zakresie psychologii oraz zaburzeń komunikacji wspomagającej i alternatywnej.

Cykl szkoleniowy składa się z trzech szkoleń teoretycznych oraz części praktycznej. Należy go realizować zgodnie z kolejnością podaną poniżej:

  • Etap I – szkolenie z zakresu oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”,
  • Etap II – alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień,
  • Etap III – alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – III i IV stopień,
  • Część praktyczna obejmuje szkolenia superwizyjne (indywidualne lub grupowe), które można realizować już po pierwszym etapie części teoretycznej. Szkolenie można zakończyć po każdym jego etapie. Po ukończeniu każdego etapu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. Natomiast odbycie całego cyklu szkoleniowego wraz z częścią superwizyjną wiąże się z uzyskaniem rekomendacji.

Co otrzymujesz?

Cykl szkoleniowy z zakresu AAC oparty na metodzie aktywizacji i superwizji , opracowany przez dr Magdalenę Grycman, adresowany jest do osób pragnących wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej – logopedów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym (od głębokiego do lekkiego), mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy (afazja, opóźnienie psychoruchowe, uszkodzenia aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego lub oddechowego i inne), w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Perspektywy pracy:

  • Przedszkola i szkoły integracyjne
  • Placówki specjalne
  • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • Ośrodki zdrowia
  • Placówki terapeutyczne
  • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.