Wyszukiwarka kursów
Kurs
1350 zł

AAC-Alternatywne Metody Komunikacji - PRO Civitas Kielce

Kielce

Trzydniowy kurs pozwoli Ci zdobyć umiejętności w zakresie rozwijania kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji pod superwizją. AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie. Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: weekendowy stacjonarny
Czas trwania: 23 h
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia kursu

Dla kogo?

W cyklu szkoleniowym z zakresu AAC opartym na metodzie aktywizacji i superwizji, opracowanym przez dr Magdalenę Grycman, możesz wziąć udział, jeśli chcesz wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej i alternatywnej lub jesteś:

 • pedagogiem
 • logopedą
 • terapeutą
 • nauczycielem
 • rodzicem
 • czy inną osobą pracującą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami, powodującymi brak lub ograniczenie możliwości komunikacji werbalnej i z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Jak się zapisać?

W kursie organizowanym przez Instytut Pro Civitas możesz uczestniczyć, jeżeli posiadasz minimum wykształcenie średnie. Szczegółowe informacje podane są w zakładce „Dla kogo?”

Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy!

Proces rekrutacji
http://dr%20Grycman%20AAC

Trener: dr Magdalena Grycman

Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowanym neurologopedą. Specjalizuję się w komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC. Założyłam i kieruję Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Byłam stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt oraz przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). Przede wszystkim jestem pasjonatką swojej pracy i metody AAC.

 

 

Program szkolenia:

03.09 piątek 10:00 – 18:00

04.09 sobota 10:00 – 18:00

05.09 niedziela 9:00 – 16:00

 

Podczas trzydniowego cyklu szkoleniowy weźmiesz udział w trzech szkoleniach teoretycznych oraz części praktycznej. 

 • Etap I – w pierwszym etapie oddziaływań uczysz się organizacji aktu komunikacyjnego, który jest kontrolowany przez komunikacyjnego partnera, ocenisz efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”
 • Etap II – poznasz alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I i II stopień,uczysz się kodowania języka w oparciu o następujące Programy 1: jedzenie, emocje, ciągi czynności, gry i zabawy.
 • Etap III – poznasz kolejne alternatywne III i IV stopień porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, zorganizujesz środowisko komunikacyjne w taki sposób, by dostosować je do indywidualnych potrzeb użytkownika AAC. Uczysz się rozwijania umiejętności komunikacyjnych w oparciu o aktywne modele. Uczysz się kreatywnego łączenia wielu technik w celu doskonalenia porozumiewania się użytkowników AAC oraz doskonalisz sposoby opracowywania Protokołu do Karty Oceny.
 • Część praktyczna – przejdziesz szkolenia superwizyjne (indywidualne lub grupowe), które można realizować już po pierwszym etapie części teoretycznej.

UWAGA! Szkolenie można zakończyć po każdym z 4 etapów.

Co otrzymujesz?

Po ukończeniu każdego etapu możesz otrzymać zaświadczenie ukończenia części kursu. Natomiast odbycie całego cyklu szkoleniowego wraz z częścią superwizyjną pozwoli Ci na uzyskanie nie tylko certyfikatu ukończenia szkolenia zgodnym ze wzorem MEN, ale i dodatkowych rekomendacji.

 

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

Zapisz się na dofinansowanie BUR