Wyszukiwarka kursów
Kurs
850 zł

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - KPP - PRO Civitas

Kielce

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY - KPP to kurs, którego zakres obejmuje najważniejsze elementy pierwszej pomocy przydatne w codziennych sytuacjach. Realizujemy program, który jest ściśle określony przepisami prawa ustalonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Kurs przede wszystkim kierowany jest do służb bezpośrednio współpracujących z Pogotowiem Ratunkowym na miejscu zdarzenia, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, czyli: strażacy PSP i OSP oraz ratownicy TOPR, WOPR i GOPR.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: Dzienny
Zaoczny
Czas trwania: 66h
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo?

Specjalistyczny kurs skierowany do:

 • służb bezpośrednio współpracujących z Pogotowiem Ratunkowym na miejscu zdarzenia, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym;
 • osób pracujących przy zabezpieczeniach medycznych imprez masowych.

Jak się zapisać?

Na szkolenia w Pro Civitas może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Szczegółowe informacje podane są w treści opisu szkolenia. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Program szkolenia:

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne;
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe;
 • Poszkodowany nieprzytomny;
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne);
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną;
 • Wstrząs
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie, zadławienie;
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn;
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru;
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna i wtórna, karta udzielonej pomocy, logistyka;
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia;
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych;
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

Co otrzymujesz?

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu zdobywasz tytuł RATOWNIKA, co uprawnia Cię do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi. Zakres czynności wykonywanych przez RATOWNIKA w ramach KPP obejmuje, zgodnie z ustawą o PRM:

 • resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
 • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • stosowanie tlenoterapii biernej;
 • ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o PRM.

Perspektywy pracy:

 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Policja
 • Straż Miejska

 

Zajmij swoje miejsce

 • Wojsko Polskie
 • Straż Graniczna

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.