Wyszukiwarka kursów
Kurs
499 zł

Pozytywna dyscyplina Kurs Online - PRO Civitas Kielce

online na żywo

Pozytywna dyscyplina (PD) to znana i rozwijana od blisko 40 lat metoda wychowawcza, stworzona przez dr Jane Nelsen. Pozytywna Dyscyplina zbudowana jest na miłości, szacunku i poszanowaniu godności każdego członka społeczeństwa. Metoda zakłada, że nieodpowiednie zachowanie dzieci wynika z ich braku kompetencji. W związku z tym stawia rodzica i nauczyciela w roli lidera i wzmacnia jego kompetencje wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina to program wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, stanowiący podstawy sprawiedliwości społecznej oraz równości. Kurs Pozytywna Dyscyplina pokaż Ci, jak możesz budować głęboką relację ze swoim dzieckiem opartą na miłości i szacunku, bez krzyków, kar i nagród.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: popołudniowy
Czas trwania: 12 h
Termin kursu: 17.04.2023 - 25.04.2023
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia kursu

Dla kogo?

Te warsztaty są dla Ciebie jeśli:

– widzisz, że masz problem ze złym zachowaniem dziecka, ucznia
– tracisz cierpliwość i jesteś sfrustrowana;
– czujesz, że nie panujesz nad sytuacją;
– jesteś zmęczona krzykami, awanturami, jęczeniem i marudzeniem Twoich uczniów;
– chcesz wprowadzić do swojej klasy Pozytywną Dyscyplinę – metodę wychowawczą wspierającą rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku.

Jak się zapisać?

Kurs ma charakter ogólnodostępny, co oznacza, że każdy może wziąć w nim udział. Nie wymagamy żadnych dodatkowych uprawnień i zezwoleń.

Proces rekrutacji

Trener: Monika Łukomska-Dietrich

coachka, trenerka, eukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie, superwizorka w edukacji, interwentka kryzysowa i terapeutka, trenerka treningu rozpoznawania i regulowania emocji, specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysach, w tym w kryzysach suicydalnych, dyrektorka przedszkola. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych: „Suicydologia” i „Psychotraumatologia”

Program szkolenia:

Moduł I: Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie?

trochę teorii, czyli co to jest Pozytywna Dyscyplina?
jakie kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina?
z jakimi wyzwaniami mierzą się nauczyciele?
nauczyciel uprzejmy i stanowczy jednocześnie.
Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalny

Moduł 2: Dlaczego dzieci źle się zachowują?

co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie
co kryje się za trudnymi zachowaniami
czym jest poczucie przynależności i znaczenia

Moduł 3: Czy kary i nagrody działają?

skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej
konsekwencja naturalna i konsekwencja logiczna
skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa dla kar.
Moduł 4: Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci.
jak motywować uczniów?
czym różni się zachęta od pochwał?
pytania pełne ciekawości-elementy coachingu w nauczaniu.

Co otrzymujesz?

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz Certyfikat Instytutu Pro Civitas zgodnie ze standardami SUS 2.0.

 

Perspektywy pracy:

  • Przedszkola i szkoły integracyjne
  • Placówki specjalne
  • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

  • Placówki terapeutyczne
  • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

Zapisz się na dofinansowanie BUR