Wyszukiwarka kursów
Kurs
1500 zł
Dla Słuchaczy Centrum Edukacji
„Pro Civitas” 1400 zł

Terapia Behawioralna (kurs online III stopniowy) - stosowana analiza zachowań z Beatą Ignaczewską - PRO Civitas

online w czasie rzeczywistym

6-dniowy KURS BAZOWY TERAPIA BEHAWIORALNA III-STOPNIOWY to szkolenie ONLINE dotyczące praktycznego wykorzystania technik Stosowanej Analizy Zachowania inaczej zwanej terapią behawioralną w praktyce terapeutyczno - edukacyjnej. Kurs rozwija kompetencje uczestnika, wzbogaca jego warsztat terapeutyczny, umożliwia rozpoczęcie zajęć ze swoimi podopiecznymi w oparciu o terapię behawioralną. Szkolenie składa się z trzech stopni realizowanych w dwóch trzydniowych blokach.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: online
Czas trwania: 45 h dydaktycznych
Termin kursu: 21.04.2023 - 21.05.2023
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • rad pedagogicznych szkół masowych oraz integracyjnych;
 • nauczycieli, terapeutów, nauczycieli wspomagających, pedagogów specjalnych, psychologów oraz rodziców zainteresowanych efektywnymi metodami edukacji i terapii osób z autyzmem;

Jak się zapisać?

Na szkolenia w PRO Civitas może zapisać się każdy. Szczegółowe informacje podane są w treści opisu szkolenia. Wypełnij formularz online i podnieś swoje kompetencje.

Proces rekrutacji
http://Beata%20Ignaczewska

Trener: Beata Ignaczewska

Certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej. Od 1990 roku związana z Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

Prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z osobami z autyzmem w różnym wieku od małego dziecka aż po wiek dojrzały, na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego. Obecnie zajmuje się przede wszystkim kształceniem i wspieraniem innych nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem, tworzeniem poszczególnych zadań i programów terapeutyczno-edukacyjnych dotyczących wszystkich sfer rozwojowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań trudnych na terenie całej Polski. Prowadzi diagnozy i konsultacje w ramach Centrum Terapii Behawioralnej, superwizuje różnego rodzaju placówki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły i fundacje. Członek Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

Zdobytą wiedzą od wielu lat dzieli się z innymi, prowadząc liczne szkolenia i wykłady z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania. Jest prelegentem na Uniwersytecie Akademii Medycznej w Gdańsku oraz w Wyższej Szkole Bankowej i na SWPS w Warszawie i w Katowicach. Centrum Terapii Behawioralnej prowadzi działania w szczególności w Gdańsku, Gliwicach i w Zabrzu.

Program szkolenia:

21.04.2023 – 23.04.2023r. : I blok
 • charakterystyka osób z autyzmem;
 • etapy diagnozy autyzmu;
 • diagnoza różnicowa (całościowe zaburzenia rozwojowe);
 • stosowana analiza zachowania jako nauka;
 • podstawowe zasady terapii behawioralnej;
 • kształtowanie systemu motywacyjnego.
 • strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi;
 • omówienie zachowań trudnych występujących u osób ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • analiza funkcjonalna zachowania;
 • zbieranie i analiza danych dotyczących trudnych zachowań;
 • plany aktywności i łańcuchy zachowań jako metody rozwijania samodzielności.
19.05.2023 – 21.05.2023: II blok
 • specyficzne metody rozwijające komunikowanie się, umiejętności społeczne oraz umiejętności przedszkolne i szkolne;
 • zasady budowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
 • zbieranie i analiza danych;
 • generalizacja zdobytych umiejętności;
 • zasady prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych;
 • integracja dzieci z autyzmem z dziećmi typowo rozwijającymi się;
 • rola „nauczyciela – cienia”.

Co otrzymujesz?

Ukończenie szkolenia Terapia Behawioralna w teorii i w praktyce III modułowe szkolenie bazowe uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik terapii behawioralnej.

Szkolenie pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów na drodze do podwyższenia stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce online

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

 

Skorzystaj z 80% dofinansowania z BUR