lo zaocznie liceum weekendowo

Informacje o szkole:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 6
Tryb: weekendowy, stacjonarny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Liceum ogólnokształcące stanowi etap w edukacji, który otwiera drogę do wielu możliwości dalszego kształcenia, a także zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy. Nasze liceum dla dorosłych przeznaczone jest dla wszystkich osób pełnoletnich, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum albo zasadniczą szkołę zawodową. Nauka jest bezpłatna, dlatego zapraszamy do zapisu wszystkie osoby chcące zdobyć średnie wykształcenie. Po ukończeniu naszej szkoły otrzymasz świadectwo, wystawione zgodnie z zasadami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Masz również możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i uzyskania świadectwa dojrzałości. Dzięki temu otwierasz sobie drogę do dalszego rozwoju kompetencji. Po zdobyciu średniego wykształcenia możesz zapisać się na studia wyższe albo do szkoły policealnej i tam kontynuować naukę w tematyce, która Cię interesuje.

Pozostałe informacje o naszym liceum dla dorosłych

Nasza szkoła znajduje się w miejscowości Kielce. Poprzez zwiększenie dostępu do edukacji, chcemy wypełnić luki na lokalnych rynkach pracy. Na bieżąco śledzimy zapotrzebowanie na specjalistów z różnych dziedzin. Żeby zostać jednym z nich trzeba zdobyć praktyczne umiejętności, ale również mieć podbudowę w postaci ogólnej wiedzy teoretycznej. Nauka w liceum dla dorosłych jest więc bardzo ważna. Co istotne, nasza szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. Podlegamy pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i realizujemy program nauczania, który jest zgodny z nową podstawą programową. Zajęcia odbywają się w dwóch trybach, a więc mogą w nich uczestniczyć także osoby pracujące. Proponujemy system dzienny lub weekendowy. Nauka w liceum Pro Civitas trwa sześć semestrów, czyli trzy lata. Po jej zakończeniu zapraszamy do zapisów do naszych szkół policealnych i medycznych. Przygotowaliśmy wiele ciekawych kierunków, które umożliwiają zdobycie kompetencji w określonych zawodach. Stale poszerzamy naszą ofertę i dbamy, aby odpowiadała na potrzeby naszych uczniów, jak i lokalnych pracodawców.

Pobierz plan edukacyjny