lo zaocznie liceum weekendowo

Informacje o szkole:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 6
Tryb: weekendowy, stacjonarny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

 

Do Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może zapisać się osoba pełnoletnia na podbudowie ukończonej starej szkoły podstawowej (8 letniej), po Gimnazjum oraz po Zasadniczej Szkole Zawodowej.
Po ukończeniu Liceum otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej na druku ministerialnym i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego po którym otrzymujesz świadectwo dojrzałości.

Ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki w Szkole Policealnej lub na studiach wyższych.

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa trzy lata (6 semestrów), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej, a także możliwość podejścia do egzaminu maturalnego
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

 

 

Pobierz plan edukacyjny