Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł 
Liczba semestrów: 2
Tryb: weekendowy, stacjonarny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Asystentka stomatologiczna - 325101

Kwalifikacje: Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Asystentka stomatologiczna to osoba, która przygotowuje stanowisko pracy lekarza dentysty, a także cały gabinet, aby były gotowe do zabiegów. Do jej zadań należy również uzupełnianie kompletu podstawowych leków oraz wyrobów medycznych, używanych przez stomatologa w czasie pracy. Ponadto asystentka dba również o przygotowanie każdego pacjenta do leczenia.

Nasza szkoła policealna kompleksowo przygotowuje kandydatów do wykonywania zawodu, ucząc między innymi właściwego użytkowania, przechowywania oraz konserwacji przyrządów i aparatury stomatologicznej. Absolwenci naszych placówek potrafią również przygotować niezbędne materiały do wycisków i wypełnień, a także prowadzić różnego rodzaju dokumentację, dotyczącą na przykład wykonanych zabiegów czy zużytych medykamentów. Po ukończeniu naszej szkoły, na kierunku Asystentka stomatologiczna, każdy uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do sumiennej i odpowiedzialnej pracy na tym stanowisku.

Szkoła policealna Pro Civitas – ważne informacje

  • Nasza placówka w miejscowości Kielce posiada uprawnienia szkoły publicznej.
  • Program nauczania, który realizujemy odpowiada nowej podstawie programowej MEN.
  • Edukacja na tym kierunku trwa przez rok, co odpowiada dwóm semestrom nauki. Po jej ukończeniu otrzymuje się świadectwo, a także dyplom zawodowy z tytułem asystentki stomatologicznej.
  • Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym lub systemie stacjonarnym, jednak dostosowywane są do potrzeb osób pracujących.

Perspektywy zatrudnienia asystentki stomatologicznej:

Asystentka stomatologiczna może znaleźć zatrudnienie w gabinecie lub poradni stomatologicznej. Jej obowiązki służą wspieraniu lekarza dentysty w jego działalności medycznej. Poprzez asystowanie osoba wykonująca ten zawód przyspiesza proces zabiegowy i umożliwia stomatologowi skupienie się wyłącznie na leczeniu pacjenta. Tego typu pomoc jest niezbędna dla zachowania odpowiedniego poziomu leczenia, dlatego w każdym gabinecie powinna znajdować się asystentka.

 

Pobierz plan edukacyjny