Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 4
Tryb: weekendowy, stacjonarny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Technik masażysta - 325402

Kwalifikacje: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

Praca technika masażysty polega na bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Technik masażysta to średni personel medyczny, wykonuje masaż w: medycynie, sporcie, kosmetyce i profilaktyce, zgodnie w wymogami wiedzy medycznej, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych, relaksują i odmładzają zdrowych.

Masażysta wykonuje zabiegi; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie.

Zdobycie tego zawodu umożliwia szerokie perspektywy zatrudnienia min. w placówkach ochrony zdrowia, w gabinetach odnowy biologicznej, czy ośrodkach SPA. Zapotrzebowanie na tego typu usługi, jak również liczba miejsc oferujących tego typu świadczenia na rynku ciągle rośnie.

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK MASAŻYSTA
  • Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Godziny realizacji zajęć są dopasowane również do możliwości osób pracujących.

Praca – Perspektywy zatrudnienia:

  • szpitale, oddziały rehabilitacyjne
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • przychodnie,
  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
  • sanatoria, uzdrowiska

 

Pobierz plan edukacyjny