Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 4
Tryb: weekendowy, stacjonarny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Technik masażysta - 325402

Kwalifikacje: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu

Osoba pracująca jako technik masażysta ma bezpośredni kontakt z pacjentami. Przedstawicieli tego zawodu określa się mianem średniego personelu medycznego. Do ich zadań należy wykonywanie masażu w dziedzinach, takich jak: medycyna, sport, profilaktyka i kosmetyka. Ważny jest również fakt, że technik masażu, w trakcie wykonywania swojej pracy, musi postępować zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej. Ich spełnianie przyspiesza proces leczenia i rehabilitacji chorych, a zdrowym zapewnia odmłodzenie i uczucie odprężenia.

Masaże wykonywane są za pomocą różnych metod: ręcznie, przy użyciu aparatury mechanicznej albo strumienia wody. Nasza szkoła przygotowuje zarówno do pracy w zespole rehabilitacyjnym, jak i do samodzielnego świadczenia usług. Uzyskanie tytułu technika masażysty daje szerokie perspektywy pracy, między innymi w placówkach ochrony zdrowia, gabinetach SPA i miejscach odnowy biologicznej. Stale rośnie liczba ośrodków, w których wykonuje się usługi masażu, ale zapotrzebowanie również ciągle wzrasta.

  • Nasza placówka edukacyjna znajduje się w mieście Kielce. Posiada uprawnienia przysługujące szkołom publicznym.
  • Program nauczania jest zgodny z obowiązującą podstawą programową MEN.
  • Czas nauki to cztery semestry, czyli dwa lata. Po zakończeniu edukacji otrzymuje się dyplom zawodowy z tytułem: technik masażysta, a także świadectwo ukończenia szkoły policealnej.
  • Zajęcia realizowane są w trybie zaocznym lub stacjonarnym, dostosowanym do możliwości osób pracujących.

Przykładowe miejsca pracy:

  • przychodnie
  • sanatoria i uzdrowiska
  • oddziały rehabilitacyjne w szpitalach
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • zakłady opieki zdrowotnej

 

Pobierz plan edukacyjny