Szkoła policealna Pro Civitas to miejsce, w którym możesz podnieść swoje kwalifikacje albo uzyska całkiem nowe umiejętności. Szkolimy na wielu różnych kierunkach. Specjalizacje prezentowane na tej podstronie realizowane są w systemie dwuletnim. W naszych placówkach możesz przyuczyć się między innymi do zawodów: technik drogownictwa, technik informatyk, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej oraz wiele innych. Na każdym kierunku większość zajęć prowadzona jest przez praktyków, aby rzeczywiście przygotować uczniów do wykonywania zawodu. Nasza szkoła policealna to miejsce, w którym pozyskasz niezbędną wiedzę teoretyczną od osób, które mają doświadczenie w danej profesji. Dużą uwagę poświęcamy również praktycznym umiejętnościom, ponieważ naszym celem jest dostarczanie na lokalne rynki pracy specjalistów, którzy są w pełni przygotowani do wykonywania wyuczonego zawodu.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z poszczególnymi kierunkami, trybem ich prowadzenia oraz możliwościami zatrudnienia po uzyskaniu tytułu zawodowego i świadectwa ukończenia szkoły policealnej. Nasza placówka znajduje się na obszarze miasta Kielce. Serdecznie zapraszamy do kontaktu, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania. Jesteśmy otwarci również na propozycje utworzenia nowych kierunków. Stale bowiem poszerzamy naszą ofertę kształcenia i dostosowujemy ją do wymagań rynku pracy oraz oczekiwań naszych uczniów.