Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 3
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 325509

Kwalifikacje: Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK BHP
  • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

 Praca – Perspektywy zatrudnienia:

Technik BHP może być zatrudniony jako specjalista w każdej firmie lub instytucji publicznej. Obowiązek przeprowadzania badań okresowych i wstępnych nakłada na pracodawcę obowiązujące prawo.

 

Pobierz plan edukacyjny