Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 4
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

 

Zawód: Technik turystyki wiejskiej - 515203

Kwalifikacje:

T.7 - Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.8 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu.

Absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne..

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej

  • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej

  • Nauka trwa 2 lata (4 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

  • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Pobierz plan edukacyjny