Informacje o szkoleniu:

Cena: 99 zł/mc
Liczba godzin: 240
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Asystent nauczyciela przedszkola

Kierunek Asystent nauczyciela przedszkola został przygotowany specjalnie z myślą o osobach, które pragną zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu w placówkach dziecięcych. W trakcie nauki studenci poznają wiele ciekawych zagadnień związanych z opieką nad dziećmi. Po zakończeniu nauki absolwenci będą mogli podjąć pracę jako pomoc wychowawcy lub nauczyciela w takich miejscach jak przedszkola oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. Wiele osób po zakończeniu szkoły wykorzystuje zdobytą wiedzę w pracy jako prywatna opiekunka dziecięca. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby pokierować karierą na takie dziedziny, jak np. animator czasu wolnego w biurach podróży, hotelach oraz centrach rozrywki dla dzieci. Ukończenie szkoły policealnej na kierunku Asystent nauczyciela przedszkola to również świetne przygotowanie do dalszego kształcenia na studiach wyższych. Zdobyta wiedza z pewnością okaże się bardzo pomocna podczas przystępowania do egzaminów wstępnych na wiele pokrewnych kierunków.

  • Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do wykonywania zawodu: ASYSTENT NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA.
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  • Inwestycja: 10 rat w wysokości 99 zł.