Informacje o szkoleniu:

Cena: 99 zł/mc
Liczba godzin: 295
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Zawód: Biomasażysta

Biomasaż to połączenie wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii człowieka z umiejętnościami praktycznego wykorzystania technik masażu oraz gimnastyki leczniczej, a także wiedzy na temat  psychologii człowieka chorego. Po ukończeniu szkoły, dzięki zdobytym kompetencjom, specjalista biomasażu będzie potrafił:

 • przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący stanu zdrowia, potrzeb i oczekiwań klienta
 • dobrać metody biomasażu uwzględniając cele relaksacji, regeneracji organizmu i profilaktyki antystresowej
 • usuwać biomasażem napięcia mięśniowe
 • stosować różne metody masażu: klasycznego, limfatycznego, próżniowego bańką chińską, relaksacyjnego
 • stosować gimnastykę leczniczą
 • stosować wybrane techniki Kinesiotapingu
 • informować klienta o wskazaniach i przeciwwskazaniach stosowanej wobec niego metody biomasażu, podawanie zaleceń i spodziewanych efektów
 • w przypadkach szczególnych kierować na konsultacje z lekarzem lub innymi specjalistami
 • prowadzić ewidencję klientów oraz kartoteki indywidualne
 • przestrzegać zasad bhp oraz wskazań i przeciwwskazań do wykonywania biomasażu

 

 • Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do wykonywania zawodu: BIOMASAŻYSTA.
 • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
 • Inwestycja: 10 rat w wysokości 99 zł.