Informacje o szkoleniu:

Cena: 149 zł/mc
Liczba godzin: 290
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Zawód: Fryzjer / Fryzjerka

Fryzjer to zawód wymagający odpowiedniego wykształcenia ogólnego i zawodowego. Nauka w naszej szkole łączy teorię z praktyką. Przygotowanie specjalistyczne realizowane jest poprzez praktyki zawodowe mające umożliwić uczniom zapoznanie się z funkcjonowaniem zakładu fryzjerskiego. Pozwoli to na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce.

  • Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do wykonywania zawodu: FRYZJER / FRYZJERKA.
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  • Inwestycja: 10 rat w wysokości 149 zł.

Praca – Perspektywy zatrudnienia:

Po ukończeniu tego kierunku możesz znaleźć pracę jako stylista fryzur, pracować w renomowanych salonach fryzjerskich, a także otworzyć własną działalność gospodarczą.