Informacje o szkoleniu:

Cena: 129 zł/mc
Liczba godzin: 290
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Inspektor budowlany

Inspektorzy budowlani nadzorują prace na budowach, kontrolują przestrzeganie prawa budowlanego, pozwolenia na budowę, zgodność prac z projektem. Inspektor budowlany jest też odpowiedzialny za kontrolę wydatków finansowych oraz jakość materiałów budowlanych. Bierze udział w próbach technicznych instalacji, przewodów czy kondygnacji.

Inspektor budowlany reprezentuje inwestora- bierze pod lupę budowę - od fundamentów po dach. Sprawdza jakość używanych materiałów i rozliczenia budowy. Kontroluje budowę na każdym etapie, a w wypadku wykrycia usterek, informuje o nich inwestora.

  • Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do wykonywania zawodu: INSPEKTOR BUDOWLANY.
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  • Inwestycja: 10 rat w wysokości 129 zł.

Praca – Perspektywy zatrudnienia:

Inspektor budowlany jest osobą, bez której nie może się rozpocząć żadna budowa, niezależnie od jej metrażu, przeznaczenia, sposobu użytkowania. Nawet podczas niewielkiej rozbudowy domu jednorodzinnego na prywatnej działce, konieczna jest zgoda i kontrola inspektora budowlanego. Dlatego też osoba z takim zawodem bez problemu powinna znaleźć pracę na każdym placu budowy, w biurze projektów, firmach budowlanych.