Informacje o szkoleniu:

Cena: 150 zł/mc
Liczba godzin: 250
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Zawód: Instruktor fitness

Na tym kierunku zaznajomisz się z podstawami anatomii, biomechaniką. Poznasz rodzaje ćwiczeń wzmacniających, modelujących i aerobowych. Nauczysz się technik i ćwiczeń relaksacyjnych, poznasz podstawy choreografii, nauczysz się także dobierać odpowiednio ćwiczenia do poszczególnych grup wiekowych, płci oraz stanu zdrowia.

  • Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do : INSTRUKTOR FITNESS
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  • Inwestycja: 10 rat w wysokości 150 zł

Praca – Perspektywy zatrudnienia:

Szkoła przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.