Informacje o szkoleniu:

Cena: 99/mc zł
Liczba godzin: 290
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Instruktor terapii uzależnień

Zajmuje się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków itp., pod kierunkiem specjalisty w tym zakresie; pomaga w prowadzeniu terapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej w poradniach uzależnień, specjalistycznych oddziałach, szpitalach dla osób uzależnionych oraz w izbach wytrzeźwień; sprawuje doraźną opiekę nad osobami w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego; bierze czynny udział w propagowaniu metod wychodzenia z nałogu.

Podczas nauki na tym kierunku dowiesz się, jak pod okiem specjalisty będziesz mógł pomagać wychodzić z nałogu osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków czy innych używek. Nauczysz się wykonywania podstawowych zabiegów medycznych pomocnych w terapii uzależnień. Poznasz jak wygląda terapia indywidualna, grupowa i rodzinna, dowiesz się jak współpracować z rodziną osób uzależnionych.

  • Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do wykonywania zawodu: INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ.
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  • Inwestycja: 10 rat w wysokości 99 zł.

Praca – Perspektywy zatrudnienia:

Dzięki zdobytym kwalifikacjom znajdziesz pracę w poradniach uzależnień, szpitalach dla osób uzależnionych. Chętnie współpracę podejmą poradnie uzależnień, organizacje pozarządowe.