Informacje o szkoleniu:

Cena: 120 zł/mc
Liczba godzin: 290
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Ogrodnik terenów zielonych

Absolwent zdobywa umiejętność porządkowania przestrzeni, planowania i kompozycji ogrodowej, graficznego przedstawiania koncepcji ogrodu przydomowego wraz z jego najbliższym otoczeniem. Projektanta ogrodów cechuje umiejętność inwentaryzacji zieleni i infrastruktury, pracy z mapą zasadniczą i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, znajomość podstaw prawnych projektowania i realizacji ogrodu oraz wykonania kosztorysu.

  • Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do wykonywania zawodu: OGRODNIK TERENÓW ZIELONYCH.
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  • Inwestycja: 10 rat w wysokości 120 zł.