Opiekunka środowiskowa

Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 2
Tryb: weekendowy, stacjonarny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

 

Zawód: Opiekunka środowiskowa - 341204

Kwalifikacje: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

 

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
  • Zajęcia odbywają się w systemie: zaocznym (sobota i niedziela co 2 tygodnie)

Praca – Perspektywy zatrudnienia:

  • placówki służby zdrowia i opieki społecznej

 

Pobierz plan edukacyjny