Informacje o szkoleniu:

Cena: 99 zł/mc
Liczba godzin: 270
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Sekretarka

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych do efektywnego prowadzenia sekretariatu. Na kierunku sekretarka zdobędziesz umiejętności zawodowe z dziedziny zarządzania, administracji, psychologii biznesu i księgowości, potrzebne do efektywnego prowadzenia sekretariatu. W trakcie nauki poznasz poszczególne etapy obiegu dokumentów w firmie oraz rodzaje umów z zakresu prawa pracy , prawa cywilnego i handlowego. Po ukończeniu szkoły z powodzeniem zorganizujesz pracę w sekretariacie. Będziesz również umiała profesjonalnie prowadzić rozmowy telefoniczne oraz korespondencję. Poznasz także zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej , niezwykle przydatne w trakcie negocjacji, ale także podczas wykonywania codziennych obowiązków. Dowiesz się również, jak efektywnie zarządzać czasem swoim i swojego szefa.

  • Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do wykonywania zawodu: SEKRETARKA.
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  • Inwestycja: 10 rat w wysokości 99 zł.