Informacje o szkoleniu:

Cena: 99 zł/mc
Liczba godzin: 240
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Specjalista ds. windykacji

Ucząc się w Naszej szkole na kierunku Specjalista ds. windykacji  nauczysz się  jak zwiększyć skuteczność działań windykacyjnych w stosunku do wierzycieli - poznasz profesjonalne techniki windykacji telefonicznej,  pozwalające na efektywne odzyskiwanie długów bez straty klienta i reputacji firmy - przećwiczysz odpowiednie sposoby argumentacji na różnych etapach rozmowy z dłużnikiem – przekażemy Ci wiedzę z zakresu poprawnej korespondencji mailowej realizowanej w celu odzyskania należności - poznasz sposoby radzenia sobie z trudnym dłużnikiem oraz sytuacjami trudnymi, jakie mogą zdarzyć się w pracy windykatora.

  • Realizujemy autorski program nauczania zgodny z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz dyplom ukończenia szkoły policealnej uprawniający do wykonywania zawodu: SPECJALISTA DS. WINDYKACJI.
  • Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
  • Inwestycja: 10 rat w wysokości 99 zł.