Informacje o szkoleniu:

Cena: 1100 zł 
Liczba godzin: 120
Tryb: weekendowy lub dzienny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA - KURS ZAWODOWY

Kursy księgowości organizowane w szkole Pro Civitas w Kielcach przeznaczone są dla osób początkujących, które dotąd nie zajmowały się tą dziedziną. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę potrzebną do prowadzenia księgowości małych i średnich przedsiębiorstw. Są to zajęcia skierowane przede wszystkim do osób, chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, gdyż dla nich będą bardzo użyteczne. Szkolenie przygotowuje również do świadczenia usług księgowych dla firm z sektora MŚP.

Podstawowe informacje o kursie

Proponowane szkolenie z księgowości trwa 120 godzin. Zajęcia odbywają się w placówce Pro Civitas, w miejscowości Kielce. Możliwe tryby nauki to: weekendowy, stacjonarny oraz popołudniowy. Godziny zajęć zawsze dostosowywane są do potrzeb danej grupy.

Program kursu obejmuje między innymi tematy:

  • Etapy zakładania własnej działalności gospodarczej
  • Formy jej opodatkowania
  • Składniki majątku i źródła ich finansowania
  • Bilans – cechy i układ
  • Operacje gospodarcze
  • Zasady sporządzania zestawień obrotów i sald
  • Klasyfikacja przychodów i kosztów
  • Wynagrodzenie oraz składki pracownicze
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • VAT, czyli podatek od towarów i usług

Nasze kursy księgowości składają się nie tylko z teorii, ale również praktyki. Na zajęciach uczestnicy wykonują ćwiczenia z poszczególnych obszarów rachunkowości, dzięki czemu szybciej przyswajają sobie potrzebną wiedzę i umiejętności. Ponadto na szkoleniach cały czas pracujemy na popularnych i cenionych programach komputerowych. Kursanci poznają wówczas oprogramowanie: Płatnik, Rachmistrz oraz Symfonia Finanse i Księgowość.

Zapisy na szkolenia

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów. Należy zapisać się na kurs za pomocą formularza dostępnego na naszej stronie internetowej albo udać się w tym celu do sekretariatu placówki Pro Civitas w Kielcach. Następnie nasz pracownik kontaktuje się z kandydatem w celu podpisania umowy dotyczącej kształcenia.

Możliwość dofinansowania ze środków UP

Proponowany kurs może zostać dofinansowany przez Urząd Pracy nawet w stu procentach. Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia przy dopełnianiu niezbędnych formalności.

Kwalifikacje absolwenta szkolenia

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje certyfikat w języku polskim i angielskim, a także zaświadczenie, wydane zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).