Informacje o szkoleniu:

Cena: 750 zł 
Liczba godzin: 32
Tryb: weekendowy lub dzienny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie uczestników do pracy w dziale windykacji przez dostarczenie praktycznej wiedzy oraz nabycie umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi windykacji należności zarówno prawnymi jak i psychologicznymi, zmianami jakie zaszły w windykacji w ciągu ostatnich 10 lat oraz nowymi trendami w windykacji.

ORGANIZACJA KURSU:

Liczba godzin: 32

Tryb zajęć: weekendowy (sobota – niedziela) lub stacjonarny

Cena kursu zawiera również: materiały szkoleniowe i przerwy kawowe

PROGRAM:

  • Pojęcie windykacji i profil windykatora
  • Instrumenty oceny wiarygodności kontrahenta
  • Zasady udzielania kredytu kupieckiego
  • Instrumenty zabezpieczające wierzytelności - porównywanie sposobów zabezpieczeń
  • Zasady konstruowania rozmowy windykacyjnej
  • Windykacja przedsądowa
  • Praktyka dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego
  • Zasady współpracy z komornikiem podczas egzekucji należności

REKRUTACJA:

  • Zapis w sekretariacie lub poprzez formularz online
  • Podpisanie umowy szkoleniowej

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU KURSU:

Certyfikat w języku polskim i angielskim wydany przez Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach oraz zaświadczenie wydane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZ.U nr 31, poz.216).