Informacje o szkoleniu:

Cena: 850 zł 
Liczba godzin: 66
Tryb: weekendowy lub dzienny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Szkolenie kierowane jest do służb bezpośrednio współpracujących z Pogotowiem Ratunkowym na miejscu zdarzenia, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym:

 • Strażacy PSP
 • Strażacy OSP
 • Ratownicy WOPR
 • Ratownicy TOPR
 • Ratownicy GOPR

Liczba godzin: 66

PROGRAM: Ogólny program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 w kwestii kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

REKRUTACJA:

 • Zapis w sekretariacie lub poprzez formularz
 • Podpisanie umowy szkoleniowej

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU KURSU:

Po ukończeniu kursu i zaliczeniu egzaminu, zdobywasz tytuł RATOWNIKA, co uprawnia Cię do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi. Zakres czynności wykonywanych przez RATOWNIKA w ramach KPP obejmuje, zgodnie z ustawą o PRM:

 • resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć
 • ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem
 • prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • stosowanie tlenoterapii biernej
 • ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o PRM.