Informacje o szkoleniu:

Cena: 150 zł 
Liczba godzin: 5
Tryb: weekendowy lub dzienny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

PIERWSZA POMOC DLA FIRM

Przeszkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy we wszelkiego rodzaju instytucjach prywatnych i państwowych to nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa dla zatrudnionych i osób przebywających na terenie danego obiektu, ale od 18 stycznia 2009 roku obowiązek każdego pracodawcy.

PROGRAM:

 • Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy.
 • Bezpieczeństwo prowadzenia akcji ratunkowej.
 • Łańcuch przeżycia.
 • Ocena stanu przytomności.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka.
 • Pozycja bezpieczna.
 • Zadławienia.
 • Postępowanie ratownicze przy krwotokach.
 • Postępowanie ratownicze przy złamaniach.
 • Postępowanie ratownicze przy amputacjach.
 • Urazy kręgosłupa.
 • Postępowanie ratownicze przy oparzeniach.
 • Postępowanie ratownicze przy porażeniu prądem.
 • Omdlenie, napad drgawkowy, ból w klatce piersiowej.
 • Apteczka pierwszej pomocy

REKRUTACJA:

 • Zapis w sekretariacie lub poprzez formularz
 • Podpisanie umowy szkoleniowej

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU KURSU:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik, który pozytywnie zaliczył wszystkie umiejętności ratownicze otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim i angielskim wydany przez Centrum Edukacji „Pro Civitas” w Kielcach.