Drukuj
Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym według koncepcji prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej

Informacje o szkoleniu:

Cena: 400 zł 
Liczba dni szkolenia: 3
Termin: 1-3 Lipca 2019r.
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Dziecięca matematyka to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole

CELE SZKOLENIA:

 

TRENER: Ewa Zielińska: Wieloletnia nauczycielka wychowania przedszkolnego. Wspólnie z profesor Edytą Gruszczyk – Kolczyńską zmienia rzeczywistość przedszkolną poprzez prowadzenie badań nad metodami lepszej efektywności procesu wychowania i kształcenia w warunkach przedszkola. Zajmuje się wspomaganiem rozwoju umysłowego małego dziecka wraz z edukacją matematyczną oraz umiejętnością skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania tego , co trudne. Współautorka 3 programów edukacyjnych, 13 publikacji zwartych dla nauczycieli i rodziców, 12 artykułów i 6 pomocy dydaktycznych. Samodzielnie napisała 42 artykuły o różnorodnej tematyce. Od ponad 20 lat zajmuje się szkoleniem nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi wykłady i ćwiczenia ze studentami Akademii Pedagogiki Specjalnej na Studiach Podyplomowych z metodyki wychowania przedszkolnego i pracy z dzieckiem uzdolnionym matematycznie . Do chwili obecnej prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziećmi przy aktywnym udziale nauczycieli i rodziców.

 PROGRAM SZKOLENIA:

1. Niepowodzenia dzieci w uczeniu się matematyki oraz  wskazówki organizacyjne i metodyczne w realizacji zajęć z edukacji matematycznej dzieci
2. Poznanie schematu własnego ciała
3. Orientacja przestrzenna
4. Rytmy i rytmiczna organizacja czasu
5. Liczenie
6. Klasyfikacja
7. Stałość długości

8. Pojemność

9. Ciężar
10. Czas
11. Kształtowanie intuicji geometrycznych
12. Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

 

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 3 dni

 

ZALICZKA: 100 zł brutto

 

CENA ZAWIERA: zaświadczenie uprawniające do pracy metodą Dziecięca Matematyka, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne.