Informacje o szkoleniu:

Cena: 550 zł 
Liczba godzin: 80
Tryb: weekendowy lub dzienny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest konieczny do organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Z powodzeniem kurs jednak odbywają wykładowcy wszelakich pozaszkolnych form kształcenia: przeprowadzający różne instruktarze, instruktorzy nauki jazdy, trenerzy rozmaitych umiejętności od zarządzania projektami po wizaż.

CEL KURSU: 
Celem kursu jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

Program kursu:

Pedagogika – 15h

Psychologia – 15h

Metodyka – 40h

Praktyka metodyczna – 10h

Łącznie: 80h

WARUNKI REKRUTACJI:

- zapis w Sekretariacie lub zapis online,

- wykształcenie minimum średnie,

WARUNKI ZALICZENIA:
• udział w zajęciach dydaktycznych
• opracowanie i przedstawienie pracy zaliczeniowej,