Drukuj
Metoda Dobrego Startu, MDS, GSM, good start method, marta bogdanowicz

Informacje o szkoleniu:

Cena: 400zł 
Liczba godzin: 19
Termin: 9-10 grudnia 2017r.
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej, szkół i ośrodków specjalnych, psycholodzy, pedagodzy i pedagodzy specjalni, logopedzi, fizjoterapeuci, osoby pracujące indywidualnie z dziećmi, terapeuci dzieci z autyzmem. W kursie mogą również uczestniczyć rodzice, którzy poszukują sposobów wspomagania rozwoju dzieci.

Program szkolenia:

I. Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno - motoryczna 
II. Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):
                1. Geneza metody Dobrego Startu - film holenderski "Le Bon Depart"
                2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce. 
III. Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS) 
                1. Założenia Metody Dobrego Startu.
                2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji 
               3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
IV. Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne
               1. Rodzaje zajęć i ćwiczeń 
               2. Struktura zajęć - film "Metoda Dobrego Startu"
V. Wersje i programy Metody Dobrego Startu - prezentacja materiału filmowego
               1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r.ż)
               2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 - 7 r.ż) 
               3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich) 
VI. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS
               1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.
               2. Dobór i liczebność grupy.
               3. Czas trwania zajęć.
               4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.
VII. Programowanie zajęć 
               1. Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) - założenia, programowanie
VIII. Ćwiczenia praktyczne

Trener:

prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz - psycholog kliniczny dziecięcy, była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji, wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych. Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej. Opracowała kilka narzędzi diagnostycznych (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu). Jest jednym z pionierów pracy  w Polsce i jednocześnie należy do niewielkiej liczby trenerów w tej dziedzinie.

Koszt szkolenia:

 

400 zł (100zł wpisowego + 300zł płatne do 4 tyg. przed kursem)

 
CENA ZAWIERA: zaświadczenie uprawniające do pracy metodą MDS prof. Marty Bogdanowicz, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne.
 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDÓW PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego lub bonu szkoleniowego. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.