Drukuj
Kurs Szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Informacje o szkoleniu:

Cena: 400 zł 
Liczba godzin: 18
Termin: 5-6 grudnia 2019r.
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwój dziecka poprzez ruch:

Prowadzenie ćwiczeń tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń uczestnik terapii poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Ćwiczenia odbywają się w parach lub w grupie, mogą w nich uczestniczyć rodzice (obecność rodzica lub terapeuty jest niezbędna, jeśli dziecko jest mniej sprawne ruchowo) lub rodzeństwo, co sprawia, że dziecko czuje się bezpiecznie i chętnie ćwiczy. Wiele ćwiczeń na zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne stanowi dla dzieci dużą atrakcję i wesołą zabawę w grupie, stwarza możliwość do twórczego działania oraz pobudza spontaniczność i aktywność własna dziecka.

Ukończenie szkolenia uprawnia do pracy metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

ADRESACI:

Kurs skierowany jest do fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli, młodszych klas szkoły podstawowej, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych z różnego typu niepełnosprawnością, studentów, rodziców.

TRENER:

Małgorzata MROZIAK – licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (Certyfikat nr 49).

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (18 godzin dydaktycznych)

ZALICZKA: 100 zł brutto

CENA ZAWIERA: zaświadczenie uprawniające do pracy metodą MRR Weroniki Sherborne, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne.