Metoda sherborne, ruch rozwijający II Stopień, Mroziak, Okrzesik

Informacje o szkoleniu:

Cena: 390 zł 
Liczba godzin: 13
Ograniczona liczba miejsc
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. 


Szkolenie II Stopnia - pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.
Program szkolenia drugiego stopnia obejmuje analizę niektórych aspektów teoretycznych ruchu, omówienie zasad współpracy z osobami zapraszanymi do współpracy w prowadzeniu zajęć (m.in. zasady zawierania kontraktu i utrzymania kontaktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych, prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych), pracę nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego, a także sesje ruchowe. 

Kurs II Stopnia jest przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę w wymiarze minimum 1 godz. tygodniowo w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego. II stopień kursu jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu II stopnia kursu.

Wymagania dla uczestników:

1. Zaświadczenie o prowadzonej praktyce przez przynajmniej 6 miesięcy od daty ukończenia stopnia I.

2. Kopia zaświadczenia o ukończeniu stopnia I u jednego z licencjonowanych liderów Ruchu Rozwijającego w Polsce, czyli: Małgorzata Mroziak, Bożena Kisiel, Alicja Wilkołazka, Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. Pozostałe nie są ważne.

3. 100% frekwencja, proszę właściwie zaplanować podróż.

4.Aktywny udział w aktywnościach ruchowych i częściach teoretycznych.Stan zdrowia odpowiadający tym wymaganiom.

5. Strój sportowy.

6. 70 % zajęć to zajęcia ruchowe.

 

TRENER: Małgorzata MROZIAK – licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (Certyfikat nr 49).

  

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 2 dni (13 godzin dydaktycznych)

 

ZALICZKA: 100 zł brutto

 

CENA ZAWIERA: zaświadczenie uprawniające do pracy metodą MRR Weroniki Sherborne, przerwy kawowe, materiały dydaktyczne.