Kiedy jest ogłoszenie wyników matur 2016?

Informacje ogłoszone zostaną w szkołach 5 lipca 2016 w godzinach porannych. Wtedy też do szkół przesłane zostaną świadectwa dojrzałości dla tych osób, które przez wszystkie egzaminy przeszły pomyślnie. Jednak wyniki egzaminów maturalnych będzie można sprawdzić już w okolicach godziny 24 - dostępne one będą online, na stronie CKE.

Gdzie i jak sprawdzić wyniki matur 2016 w Internecie?

Należy odnaleźć w sieci stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (odpowiedniej dla naszego województwa) a następnie odnaleźć na niej odpowiednią zakładkę do logowania. dla ułatwienia poniżej mamy dla Was linki do odpowiednich miejsc na stronach poszczególnych OKE. Należy się tam zalogować podając numer PESEL (login) i hasło otrzymane wcześniej w szkole na specjalnym wydruku.

OKE Łódź >> (województwo świętokrzyskie)

OKE Gdańsk >>

OKE Jaworzno >>

OKE Kraków >>

OKE Łomża >>

OKE Poznań >>

OKE Warszawa >>

OKE Wrocław >>

Oby wyniki matur 2016 okazały się dla Was pomyślne!