FAQ - PRO Civitas

Jak pracujemy w okresie świątecznym?

📅 Wielki Czwartek i Wielki Piątek sekretariat będzie otwarty w godzinach 9.00 – 17.00
📅 Wielka Sobota i Poniedziałek Wielkanocny sekretariat będzie zamknięty

Pamiętajcie, że możecie kontaktować się z nami również:
☎ telefonicznie: 41 240 64 26, 728 245 923, 692 738 866
📧 mailowo: kielce@procivitas.edu.pl
💻 przez social media: Google, Facebook, Instagram

Szkoła policealna a studia

Nie ma problemu by uczęszczać do szkoły policealnej i medycznej oraz na studia – wszystko zależy od kandydata i jego organizacji czasu. Jeżeli sam jest w stanie podołać wymaganiom oraz pogodzić terminy, to może uczęszczać równocześnie do obu szkół.

Dlaczego szkoły policealne są darmowe?

Szkoły medyczne i policealne są darmowe ponieważ pobierają dotacje z MEN. Więcej o zasadach bezpłatności przeczytasz we wpisie na naszym blogu: TU

Kiedy zaczyna się szkoła policealna?

Naukę w szkole policealnej bądź medycznej możesz rozpocząć we wrześniu lub lutym. Ale w wyjątkowych przypadkach można zapisać się przez cały rok.

Co daje szkoła policealna?

Po szkole policealnej otrzymujesz tytuł technika ze szkoły policealnej lub medycznej. Uprawnia Cię on do wykonywania zawodu po zdanym egzaminie.

Co to jest szkoła policealna?

Szkoła Policealna to rodzaj szkoły w systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. By uczyć się w szkole musisz posiadać wykształcenia średnie, ale matura nie jest wymagana.

Zmiany w związku z rozporządzeniem od 25 marca do 11 kwietnia

W związku z decyzją z dnia 25 marca o ograniczeniu kontaktów w celu zapobiegania COVID wprowadzamy w terminie od 25 marca do 11 kwietnia naukę zdalną zarówno na zajęciach praktycznych, jak i teoretycznych na wszystkich kierunkach w Szkole PRO Civitas. Zajęcia będą się odbywały na platformie Microsoft TEAMS.

Nasz sekretariat nadal pracuje stacjonarnie w standardowych godzinach.

Jak wypisać się ze szkoły?

Przyjdź osobiście do sekretariatu i wypełnij formularz rezygnacji lub jeśli nie możesz nas odwiedzić napisz koniecznie maila na kielce@procivitas.edu.pl jasno zaznaczając, że chcesz zrezygnować z konkretnego kierunku. Okres wypowiedzenia trwa 30 dni.

Gdzie będą zamieszczane plany zajęć?

Plany będą znajdowały się w strefie słuchacza (na naszej stronie internetowej) po zalogowaniu się.

Jaka jest różnica między nauką stacjonarną, dzienną i zaoczną?

Nauka stacjonarna to nauka w czwartki lub piątki po południu oraz weekendy co tydzień.

Dzienny system to nauka przez cały tydzień według planu. Np. od czwartku do niedzieli lub od poniedziałku do środy.

Nauka zaoczna to zajęcia w weekendy co 2 tygodnie.

Czy zajęcia są prowadzone w systemie online?

Zajęcia praktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym, teoria zdalnie.

Czy szkoła jest otwarta w czasie pandemii?

Szkoła PRO Civitas jest czynna – zapraszamy do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00.

Do kiedy trwa rekrutacja?

Rekrutacja trwa do końca października (nabór letni) i do końca stycznia (nabór zimowy).

Kto może uczyć się w Pro Civitas?

W szkole Pro Civitas uczyć może się każda osoba, która ukończyła 18 lat. Nie ma górnych ograniczeń wiekowych, bo przecież na naukę nigdy nie jest za późno! Wystarczy, że posiadasz minimum wykształcenie średnie. Nie wymagamy matury.

Ile czasu trwają kierunki?

W zależności od specjalizacji i rodzaju szkoły:

1 rok,

1,5 roku,

2 lata,

2,5 roku.

Czy przy zapisie mogę dostarczyć kopię świadectwa?

Nie, w Szkole PRO Civitas wymagamy oryginału.

Czy przy zapisie muszę przynieść fotografie?

Tylko jeżeli chcesz dostać legitymację, która uprawnia osoby do 26 roku życia do zniżek.

Czy na kierunkach jest wymagane zaświadczenie lekarskie?

Tak. Przed rozpoczęciem semestru wystawiamy skierowanie ważne 30 dni. Badania można wykonać w dowolnej placówce zajmującej się medycyną pracy. W przychodni ARTmedik na ul. Robotniczej w Kielcach otrzymasz zniżkę na badania.

Ile jest ważne zaświadczenie ze szkoły?

Zaświadczenie wydajemy na okres 30 dni.

Zgubiłem świadectwo – gdzie można wykonać odpis?

Odpis świadectwa można uzyskać w swojej szkole, którą się ukończyło.

Czy szkoła organizuje praktyki?

Nie, praktyki słuchacze muszą odbyć we własnym zakresie.

Jakie będą konsekwencje jeśli nie będzie mnie na zajęciach?

Konieczność nadrobienia materiału 😉 Wymagamy 50 % frekwencji, do momentu utrzymania tej frekwencji, nie wyciągamy żadnych konsekwencji.

Czy trzeba podchodzić do egzaminu, żeby otrzymać świadectwo?

Jak najbardziej, należy odpowiednio wcześniej złożyć deklarację i podejść do egzaminu.

Kiedy ruszają zajęcia?

Zajęcia w Szkole PRO Civitas rozpoczynają się we wrześniu w semestrze letnim i w lutym jeśli chodzi o semestr zimowy.

W jaki sposób odbywają się praktyki?

Wydajemy umowę, dziennik praktyk, skierowanie. Słuchacz wybiera miejsce, w którym chce odbyć praktyki i udaje się tam z kompletem dokumentów. Praktyki odbywają się w podziale na semestry – większość kierunków to 140 godzin praktyk.

Gdzie odbywają się zajęcia?

W zależności od kierunku – ul. Paderewskiego 9/4 oraz na ul. Sienkiewicza 38. Posiadamy własne pracownie i wysokiej klasy sprzęt.

Jak wygląda zaliczenie semestru?

Zaliczenie z każdego przedmiotu – ustne lub pisemne.

Czy przy zapisie mogę dostarczyć świadectwo ukończenia studiów?

Nie. Wymagamy świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Jak duże są grupy na poszczególnych kierunkach?

W zależności od kierunków – przeważnie 20-30 osób, jeśli jest bardzo duża grupa, dzielimy ją na dwie mniejsze.

Kiedy będą wyniki egzaminów?

Wyniki ogłaszane są 30 sierpnia po egzaminie w czerwcu, lub 31 marca po egzaminie w styczniu.

Czy przy zapisie do szkoły policealnej wymagana jest matura?

Nie. Słuchaczem szkoły policealnej może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie tj. ukończone technikum, bądź liceum.

Czy dostanę legitymacje?

Tak, w tym celu trzeba zgłosić chęć wyrobienia takowej w naszym sekretariacie szkoły i przynieść zdjęcie o wymiarach 30×42 mm.

Jaki jest koszt nauki w Pro Civitas?

Nauka w Pro Civitas jest całkowicie bezpłatna. Płatność jest tylko za badania lekarskie (od 40 do 150 zł w zależności od kierunku).

Czy w szkole obowiązuje wpisowe?

W szkołach Pro Civitas wpisowe nie występuje na żadnym kierunku.

Czy po studiach też mogę się zapisać do szkoły policealnej?

Jasne, każdy kto posiada wykształcenie minimum średnie może wziąć udział w zajęciach – niezależnie od tego w jakim jest wieku i jaki uczelnie skończył.

Czy mogę zapisać się na dwa kierunki?

Jest to możliwe w przypadku zapisu na kierunki z dwóch szkół – z medycznej i policealnej. Zalecamy jednak zapis najpierw na jeden kierunek, później na drugi, gdyż zajęcia mogą się pokrywać i trudno będzie zachować wymaganą frekwencję.

Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie do szkoły?

Zestaw dokumentów niezbędnych do zapisu stacjonarnego:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy zapisie do szkoły policealnej) lub ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum / ZSZ (przy zapisie do liceum ogólnokształcącego)

– 3 zdjęcia (jeśli chcesz dostać legitymację)

– dowód osobisty

– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (lekarz medycyny pracy).

Można również zapisać się online.

Gdzie można zapisać się do szkoły Pro Civitas?

Do szkoły można zapisać się obecnie online lub w naszym sekretariacie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 9. Sekretariat czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, a w soboty 9.00-14.00.

Czy egzaminy w szkole policealnej PRO Civitas są płatne?

Egzaminy w naszej szkole są całkowicie bezpłatne.

Czy istnieje możliwość zarezerwowania sobie miejsca w szkole?

Oczywiście. Rezerwacji można dokonać poprzez internet wysyłając formularz kontaktowy lub dzwoniąc na nr 41 240 64 26

Czy zapisu należy dokonać osobiście, czy też może za mnie zrobić to np. mama, siostra, żona, kolega?

Formalności związane z zapisem można dokonać wyłącznie osobiście poprzez dostarczenie dokumentów do wybranego sekretariatu szkoły.

Czy w szkołach Pro Civitas wydawane są zaświadczenia do instytucji publicznych, zakładów pracy i innych miejsc?

Tak, oczywiście. Na prośbę słuchacza, całkowicie BEZPŁATNIE, wystawiamy zaświadczenia m.in. do ZUS, KRUS, WKU, MOPS, MOPR, PUP w chwili uzyskania statusu słuchacza (01.09. lub 01.02.)

Kiedy można przedłużyć ważność legitymacji?

Ważność legitymacji można przedłużyć w lutym lub wrześniu po zaliczeniu semestru.

Czy istotna jest frekwencja na zajęciach?

Tak – zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej należy mieć min. 50% frekwencje na zajęciach w danym miesiącu.

Czy można zrezygnować z nauki?

Można, jednak jest to niewskazane 😉 Aby zrezygnować należy stawić się w sekretariacie i złożyć pismo, odebrać oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Czy są kary finansowe za rezygnacje?

Szkoła PRO Civitas nie stosuje żadnych kar finansowych.