FAQ - PRO Civitas

Gdzie można zapisać się do szkoły Pro Civitas?

Do szkoły można zapisać się w naszym sekretariacie w Kielcach. Sekretariat czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, a w soboty 9.00-13.00.

Kto może uczyć się w Pro Civitas?

W szkole Pro Civitas uczyć może się każda osoba, która ukończyła 18 lat. Nie ma górnych ograniczeń wiekowych, bo przecież na naukę nigdy nie jest za późno!

Czy istnieje możliwość zarezerwowania sobie miejsca w szkole?

Oczywiście. Rezerwacji można dokonać poprzez internet wysyłając formularz kontaktowy lub dzwoniąc na nr 41 240 64 26

Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie do szkoły?

Zestaw dokumentów niezbędnych do zapisu:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy zapisie do szkoły policealnej) lub ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum / ZSZ (przy zapisie do liceum ogólnokształcącego)

– 3 zdjęcia

– dowód osobisty

– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (wyłącznie przy zapisie do szkoły policealnej – zalecany lekarz medycyny pracy)

Czy zapisu należy dokonać osobiście, czy też może za mnie zrobić to np. mama, siostra, żona, kolega?

Formalności związane z zapisem można dokonać wyłącznie osobiście poprzez dostarczenie dokumentów do wybranego sekretariatu szkoły.

Czy w szkole obowiązuje wpisowe?

W szkołach Pro Civitas wpisowe nie występuje na żadnym kierunku.

Jaki jest koszt nauki w Pro Civitas?

Nauka w Pro Civitas jest całkowicie bezpłatna na większości kierunków. W opisie każdego kierunku znajduje się informacja, czy jest on płatny, czy też bezpłatny.

Czy przy zapisie do szkoły policealnej wymagana jest matura?

Nie. Słuchaczem szkoły policealnej może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie tj. ukończone technikum, bądź liceum.

Czy w szkołach Pro Civitas wydawane są zaświadczenia do instytucji publicznych, zakładów pracy i innych miejsc?

Tak, oczywiście. Na prośbę słuchacza, całkowicie BEZPŁATNIE, wystawiamy zaświadczenia m.in. do ZUS, KRUS, WKU, MOPS, MOPR, PUP.

Kiedy można przedłużyć ważność legitymacji?

Ważność legitymacji można przedłużyć w lutym lub wrześniu po zaliczeniu semestru.

Czy istotna jest frekwencja na zajęciach?

Tak – zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej należy mieć min. 50% frekwencje na zajęciach w danym miesiącu.