FAQ - PRO Civitas

Kiedy rozpocznie się nauka w semestrze zimowym?

Zajęcia zostaną uruchomione na koniec lutego. Wszystkie informacje zostaną przekazane przez sekretariat.

Jaka jest różnica między nauką stacjonarną, dzienną i zaoczną?

Nauka stacjonarna to nauka w czwartki lub piątki po południu oraz weekendy co tydzień.

Dzienny system to nauka przez cały tydzień według planu. Np. od czwartku do niedzieli lub od poniedziałku do środy.

Nauka zaoczna to zajęcia w weekendy co 2 tygodnie.

Jakie zmiany weszły od 23 października 2020 roku?

Od 23.10  zajęcia odbywają się zdalnie na platformie Microsoft Teams. Instrukcja logowania: https://procivitas.edu.pl/platforma-do-zajec-online-pro-civitas/

Czy zajęcia są prowadzone w systemie online?

Zajęcia praktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym, teoria zdalnie.

Czy szkoła jest otwarta w czasie pandemii?

Szkoła PRO Civitas jest czynna – zapraszamy do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 9:00 do 14:00.

Do kiedy trwa rekrutacja?

Rekrutacja trwa do końca października (nabór letni) i do końca stycznia (nabór zimowy). Jednak najlepiej zapisać się do 1 września i 1 lutego, żeby nie tracić zajęć oraz znaleźć wolne miejsce.

Kto może uczyć się w Pro Civitas?

W szkole Pro Civitas uczyć może się każda osoba, która ukończyła 18 lat. Nie ma górnych ograniczeń wiekowych, bo przecież na naukę nigdy nie jest za późno! Wystarczy, że posiadasz minimum wykształcenie średnie. Nie wymagamy matury.

Ile czasu trwają kierunki?

W zależności od specjalizacji i rodzaju szkoły:

1 rok,

1,5 roku,

2 lata,

2,5 roku.

Czy przy zapisie mogę dostarczyć kopię świadectwa?

Nie, w Szkole PRO Civitas wymagamy oryginału.

Czy przy zapisie muszę przynieść fotografie?

Tylko jeżeli chcesz dostać legitymację, która uprawnia osoby do 26 roku życia do zniżek.

Ile jest ważne zaświadczenie ze szkoły?

Zaświadczenie wydajemy na okres 30 dni.

Zgubiłem świadectwo – gdzie można wykonać odpis?

Odpis świadectwa można uzyskać w swojej szkole, którą się ukończyło.

Czy szkoła organizuje praktyki?

Nie, praktyki organizują słuchacze we własnym zakresie.

Czy na kierunkach jest wymagane zaświadczenie lekarskie?

Tak. Przed rozpoczęciem semestru wystawiamy skierowanie ważne 30 dni. Badania można wykonać w dowolnej placówce zajmującej się medycyną pracy. Nie mamy podpisanej umowy z żadną z przychodni.

Jakie będą konsekwencje jeśli nie będzie mnie na zajęciach?

Konieczność nadrobienia materiału 😉 Wymagamy 50 % frekwencji, do momentu utrzymania tej frekwencji, nie wyciągamy żadnych konsekwencji.

Czy trzeba podchodzić do egzaminu, żeby otrzymać świadectwo?

Jak najbardziej

Kiedy ruszają zajęcia?

Zajęcia w Szkole PRO Civitas rozpoczynają się we wrześniu i w lutym.

W jaki sposób odbywają się praktyki?

Wydajemy umowę, dziennik praktyk, skierowanie. Słuchacz wybiera miejsce, w którym chce odbyć praktyki i udaje się tam z kompletem dokumentów. Praktyki odbywają się w podziale na semestry – większość kierunków to 140 godzin praktyk.

Gdzie odbywają się zajęcia?

W zależności od kierunku – ul. Paderewskiego 9/4, ul. Sienkiewicza 38, lub w Szkole Podstawowej przy ul. Gagarina 3. Posiadamy własne pracownie i wysokiej klasy sprzęt.

Jak wygląda zaliczenie semestru?

Zaliczenie z każdego przedmiotu – ustne lub pisemne.

Czy przy zapisie mogę dostarczyć świadectwo ukończenia studiów?

Nie. Wymagamy świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Jak duże są grupy na poszczególnych kierunkach?

W zależności od kierunków – przeważnie 20-30 osób, jeśli jest bardzo duża grupa, dzielimy ją na dwie mniejsze.

Kiedy będą wyniki egzaminów?

Wyniki ogłaszane są 30 sierpnia po egzaminie w czerwcu, lub 31 marca po egzaminie w styczniu.

Czy przy zapisie do szkoły policealnej wymagana jest matura?

Nie. Słuchaczem szkoły policealnej może zostać osoba posiadająca wykształcenie średnie tj. ukończone technikum, bądź liceum.

Czy dostanę legitymacje?

Tak, w tym celu trzeba zgłosić chęć wyrobienia takowej w naszym sekretariacie szkoły i przynieść zdjęcie o wymiarach 30×42 mm.

Jaki jest koszt nauki w Pro Civitas?

Nauka w Pro Civitas jest całkowicie bezpłatna. Płatność jest tylko za badania lekarskie (od 40 do 150 zł w zależności od kierunku).

Czy w szkole obowiązuje wpisowe?

W szkołach Pro Civitas wpisowe nie występuje na żadnym kierunku.

Czy po studiach też mogę się zapisać do szkoły policealnej?

Jasne, każdy kto posiada wykształcenie minimum średnie może wziąć udział w zajęciach – niezależnie od tego w jakim jest wieku i jaki uczelnie skończył.

Czy mogę zapisać się na dwa kierunki?

Jest to możliwe w przypadku zapisu na kierunki z dwóch szkół – z medycznej i policealnej. Zalecamy jednak zapis najpierw na jeden kierunek, później na drugi, gdyż zajęcia mogą się pokrywać i trudno będzie zachować wymaganą frekwencję.

Jakie dokumenty są wymagane przy zapisie do szkoły?

Zestaw dokumentów niezbędnych do zapisu stacjonarnego:

– świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy zapisie do szkoły policealnej) lub ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum / ZSZ (przy zapisie do liceum ogólnokształcącego)

– 3 zdjęcia (jeśli chcesz dostać legitymację)

– dowód osobisty

– zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (lekarz medycyny pracy).

Można również zapisać się online.

Gdzie można zapisać się do szkoły Pro Civitas?

Do szkoły można zapisać się obecnie online lub w naszym sekretariacie w Kielcach przy ul. Paderewskiego 9. Sekretariat czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, a w soboty 9.00-14.00.

Czy egzaminy w szkole policealnej PRO Civitas są płatne?

Egzaminy w naszej szkole są całkowicie bezpłatne.

Czy istnieje możliwość zarezerwowania sobie miejsca w szkole?

Oczywiście. Rezerwacji można dokonać poprzez internet wysyłając formularz kontaktowy lub dzwoniąc na nr 41 240 64 26

Czy zapisu należy dokonać osobiście, czy też może za mnie zrobić to np. mama, siostra, żona, kolega?

Formalności związane z zapisem można dokonać wyłącznie osobiście poprzez dostarczenie dokumentów do wybranego sekretariatu szkoły.

Czy w szkołach Pro Civitas wydawane są zaświadczenia do instytucji publicznych, zakładów pracy i innych miejsc?

Tak, oczywiście. Na prośbę słuchacza, całkowicie BEZPŁATNIE, wystawiamy zaświadczenia m.in. do ZUS, KRUS, WKU, MOPS, MOPR, PUP w chwili uzyskania statusu słuchacza (01.09. lub 01.02.)

Kiedy można przedłużyć ważność legitymacji?

Ważność legitymacji można przedłużyć w lutym lub wrześniu po zaliczeniu semestru.

Czy istotna jest frekwencja na zajęciach?

Tak – zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej należy mieć min. 50% frekwencje na zajęciach w danym miesiącu.

Czy można zrezygnować z nauki?

Można, jednak jest to niewskazane 😉 Aby zrezygnować należy stawić się w sekretariacie i złożyć pismo, odebrać oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Czy są kary finansowe za rezygnacje?

Szkoła PRO Civitas nie stosuje żadnych kar finansowych.