Lubisz pomagać? Zostań Terapeutą Zajęciowym - PRO Civitas
10 min
Nauka
Kariera
10.06.2020

Lubisz pomagać? Zostań Terapeutą Zajęciowym - PRO Civitas

Na rynku jest wiele zawodów, które wiążą się z pomocą innym ludziom, ale niewiele z nich może dorównać różnorodności oraz satysfakcji prowadzenia terapii zajęciowych. Celem terapii jest obudzenie aktywności fizycznej oraz psychicznej u podopiecznego, głównie poprzez wiele rodzajów warsztatów opartych o prace manualne – ręczne. Na przykład: rzeźbiarstwo, tkactwo, krawiectwo, decoupage, bukieciarstwo.

Wśród podstawowych technik terapii zajęciowych znajdziemy m.in.:

 

  • Arteterapię

tj. terapię opartą na zajęciach artystycznych. W ramach takich zajęć razem z pacjentem zagłębiamy się w wiele dziedzin sztuki, takich jak taniec (choreoterapia), książki (biblioterapia – opowiadania, które leczą), teatr (dramatoterapia), muzyka (muzykoterapia), poezja (poezjoterapia).

 

  • Estetoterapię 

głównym celem takich zajęć jest kontakt podopiecznego z pięknym otoczeniem. Może to być otoczenie zewnętrzne (park, zoo) lub galeria czy muzeum.

 

  • Chromoterapię 

terapię pozwalającą na poznawanie otoczenia poprzez kolory, w tym wizyty w Salach Doświadczania Świata (przykład), ale także odpowiedni dla sytuacji dobór kolorów. Przyporządkowywanie barw do miejsc pracy, odpoczynku, zabawy, nauki.

 

  • Kinezyterapię

czyli pobudzanie aktywności fizycznej poprzez poranną gimnastykę, zabawy sportowe (w tym drużynowe), spacery.

 

  • Ludoterapię

wykorzystuje naturalną skłonność człowieka do udziału we wszelkiego rodzaju grach i zabawach, czyli zajęciach, które łączą pewne zadania oraz odpowiednio poprowadzoną narrację, czy też ustalone reguły.

 

  • Zajęcia relaksacyjne

których celem jest odprężenie podopiecznego. Częściowa lub całościowa likwidacja napięcia psychofizycznego i mięśniowego. Często wykorzystuje się wówczas elementy muzykoterapii i poezjoterapii. Jednymi ze skuteczniejszych metod relaksacyjnych są: trening autogenny Schulza, trening Jacobsona, relaksacja Maxwella Maltza, ale również Joga i inne metody terapii Dalekiego Wschodu.

 

Czy zawód terapeuty zajęciowego jest dla wszystkich? Na szczęście nie. Powinien być wykonywany przede wszystkim przez osoby o wielkiej empatii, świadomości własnego ciała, ale także poczucia odpowiedzialności za innych. Idealny terapeuta wie co jest celem terapii i potrafi tak zaplanować wszystkie zajęcia, aby po nieraz bardzo długiej współpracy z podopiecznym – ten cel osiągnąć.

Terapeuta zajęciowy jest bardzo poszukiwanym zawodem zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku pracy. Zatrudnienie znajdzie m.in. oddziałach szpitalnych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowych, zakładach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szkołach specjalnych.

 

Zawód Terapeuty zajęciowego jest zawodem regulowanym, czyli aby go wykonywać należy zdobyć uprawnienia w medycznej szkole policealnej lub studia wyższe na specjalności terapii zajęciowej. Terapia zajęciowa jest jednym z najbardziej popularnych kierunków w Centrum Edukacji „Pro Civitas”. Zajęcia prowadzą praktycy, pasjonaci, którzy na co dzień pomagają wielu ludziom.

Masz pytanie odnośnie tego kierunku, zachęcamy do komentowania.

Zapraszamy do naszej szkoły!

 

Zapisz się do bezpłatnej Szkoły PRO Civitas

 

Sprawdź kierunek terapeuta zajęciowy