Dofinansowania szkoleń i kursów krok po kroku - PRO Civitas
Kursy i szkolenia
Kariera
Rozwój osobisty
01.10.2022

Dofinansowania szkoleń i kursów krok po kroku - PRO Civitas

W obecnych czasach kształcenie jest na wyciągnięcie ręki – kursy, szkolenia, webinary, studia podyplomowe itd. Jeśli chcesz podnosić swoje umiejętności i kompetencje, możesz skorzystać z wielu opcji dofinansowań.
Dziś zajmiemy się tym tematem kompleksowo – wymienimy wszystkie możliwości i postaramy się wytłumaczyć szczegóły tak, byś miał pełną świadomość na temat dostępnych rozwiązań.

 

1. Dofinansowanie na szkolenia z Biura Usług Rozwojowych PARP

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła cały program dofinansowań, który skupia wszystkie firmy z certyfikatem usług szkoleniowych na jednym portalu: BUR. Możesz tam znaleźć szkolenia praktycznie ze wszystkich dziedzin przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dofinansowania są przyznawane przez operatorów regionalnych a oni są przypisani do miejsca zamieszkania osoby starającej się o dofinansowanie.  Tu możesz uzyskać do 80%. Dofinansowania są dostępne dla przedsiębiorców i pracowników firm.

 

Na co możesz uzyskać dofinansowanie z BUR?

 

 • dofinansowanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez te firmy, które znajdują się w bazie – do 80% ceny usługi,
 • ułatwienie dostępu do szkoleń dla wszystkich tych, którzy ich poszukują.

 

Kategorie szkoleń w BUR:

 

kategorie szkoleń z BUR

 

Jak uzyskać dofinansowanie z BUR?

 

Dofinansowanie-BUR

 

Szczegóły ze strony operatora dla osób z województwa świętokrzyskiego:

 

Sprawdź szczegóły u 1 operatora ŚCITT

 

Sprawdź szczegóły u 2 operatora SIPH 

 

 


2. Dofinansowanie na szkolenia dla bezrobotnych z KFS

 

Dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zajmują się Urzędy Pracy. Każdy posiada odrębne regulacje dotyczące składania wniosków.

Ze środków mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu, ale nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Środki KFS  stanowią pomoc de minimis.

W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm można uzyskać do 80% kosztów szkolenia. W planie na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego  przeznaczono kwotę 259 406 000 zł.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z KFS?

 

Środki KFS otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy pracodawca może przeznaczyć na:

 1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Jak uzyskać dofinansowanie z KFS?

 

 1. Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
 2. Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
 5. Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

 

Sprawdź szczegóły na stronie KFS

 

 

Jako Instytut Szkoleń PRO Civitas możemy przeprowadzać szkolenia z dofinansowaniami. Chcesz skorzystać z naszych szkoleń i odzyskać do 100% wydanej sumy? Zobacz kursy, które organizujemy i złóż wniosek o dofinansowanie.

 

Sprawdź kursy w PRO Civitas na 2021 r.