Sprawdzone kursy dla pedagogów z możliwością dofinansowania
10 min
Kursy i szkolenia
Rozwój osobisty
22.02.2021

Sprawdzone kursy dla pedagogów z możliwością dofinansowania

Kursy dla pedagogów to jeden z filarów działalności szkoleniowej PRO Civitas. Na przestrzeni kilku lat zgromadziliśmy najlepszych trenerów z 8 branży, w tym także z pedagogicznej, co przełożyło się na wzrost jakości przekazywanej wiedzy. Fakt ten został pozytywnie oceniony przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych, która przyznała nam certyfikat SUS 2.0 potwierdzający najwyższą jakość usług szkoleniowo-rozwojowych. W tym wpisie znajdziesz informacje o tym, jakie szkolenia pedagogiczne mamy w swojej ofercie.

 

 

Kursy dla pedagogów z dofinansowaniem w PRO Civitas

 

Certyfikat Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 uprawnia nas do organizacji szkoleń z możliwością uzyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Dzięki temu rozwiązaniu wybrane przez Ciebie szkolenie może zostać dofinansowane nawet w wysokości 80% wartości usługi szkoleniowej.

Poznaj szkolenia i kursy dla pedagogów dostępne w ofercie PRO Civitas.

 

kursy dla pedagogów metoda dobrego startu I stopnia marta bogdanowicz

 

Metoda Dobrego Startu I stopnia – sesja teoretyczna

Prowadząca: prof. Marta Bogdanowicz
Cena: 415 zł

 

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

Marta Bogdanowicz to psycholog kliniczny dziecięcy, prof. dr hab., była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.

Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej.

Twórczyni dwóch metod terapeutycznych: (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu).

 

kursy dla pedagogów terapia behawioralna beata ignaczewska pro civitas kielce

 

 

Terapia behawioralna (Stosowana Analiza Zachowań) III stopniowy

Prowadząca: Beata Ignaczewska, superwizor PLTB
Cena: 1350 zł

 

III stopniowy kurs bazowy Terapia behawioralna to szkolenie dotyczące praktycznego wykorzystania technik Stosowanej Analizy Zachowań inaczej zwanej terapią behawioralną w praktyce terapeutyczno-edukacyjnej. Kurs rozwija kompetencje uczestnika, wzbogaca jego warsztat terapeutyczny, umożliwia rozpoczęcie zajęć ze swoimi podopiecznymi na podstawie terapii behawioralnej. Szkolenie składa się z trzech stopni realizowanych w dwóch trzydniowych blokach.

Ukończenie szkolenia Terapia Behawioralna uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik terapii behawioralnej oraz pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów na drodze do podwyższenia stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Beata Ignaczewska – certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej. Od 1990 roku związana z Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

Prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z osobami z autyzmem w różnym wieku od małego dziecka aż po wiek dojrzały, na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego. Obecnie zajmuje się przede wszystkim kształceniem i wspieraniem innych nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem, tworzeniem poszczególnych zadań i programów terapeutyczno-edukacyjnych dotyczących wszystkich sfer rozwojowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań trudnych na terenie całej Polski. Prowadzi diagnozy i konsultacje w ramach Centrum Terapii Behawioralnej, superwizuje różnego rodzaju placówki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły i fundacje. Członek Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

 

kursy dla pedagogów metoda dobrego startu II stopnia ewa jakacka pro ciitas kielce

 

 

Kurs Metoda Dobrego Startu II stopnia

Prowadząca: Ewa Jakacka
Cena: 415 zł

 

Podczas kursu nabędziesz praktyczne umiejętności z:

  • prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • konstruowania scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu,
  • samodzielnego dobierania i układania piosenek i wzorów graficznych,
  • wykorzystywania obserwacji prowadzonych podczas zajęć do stwierdzania rodzaju i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów czynionych przez dzieci.

Ewa Jakacka – absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Była wychowawcą w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, prowadziła „klasę życia”, pracowała jako nauczyciel-terapeuta w szkole podstawowej oraz pedagog w poradni. Od września 2007 dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

Społecznie pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Od wielu lat prowadzi zajęcia według autorskiego programu na kursie Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest współautorką wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

 

kursy dla pedagogów aac alternatywne metody komunikacji magdalena grycman pro civitas kielce

 

 

AAC – Alternatywne Metody Komunikacji

Prowadząca: dr Magdalena Grycman
Cena: 1350 zł

 

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.

 

dr Magdalena Grycman – jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowanym neurologopedą. Specjalizuję się w komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC. Założyłam i kieruję Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Byłam stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt oraz przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). Przede wszystkim jestem pasjonatką swojej pracy i metody AAC.

 

kursy dla pedagogów metoda ruchu rozwijającego dariusz okrzesik pro civitas kielce

 

Metoda Ruchu Rozwijającego II stopień

Prowadzący: Dariusz Okrzesik
Cena: 420 zł

 

Szkolenie prowadzone według metody Weroniki Sherborne. Opiera się ona na wykorzystaniu języka ciała, ruchu człowieka, co umożliwia porozumienie się z odbiorcą pomimo nawet znaczącej różnicy języka mówionego i/lub poziomu intelektualnego. Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne są: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

 

Dariusz Okrzesik – jestem licencjonowanym trenerem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ISCO Certyficate Nr 9/1994/86/2008) psychologiem, oligofrenopedagogiem, absolwentem AWF (odnowa biologiczna i fizjoterapia). Ponadto pełnie funkcję nauczyciela dyplomowanego. Wraz z prof. M. Bogdanowicz współtworzyłem najnowszy podręcznik do pracy metodą (Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, 2005). Posiadam uprawnienia do szkoleń według programu ISCO.

 

Co otrzymujesz w ramach kursów?

  • Ukończenie szkoleń uprawnia do wykorzystania metod w pracy.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

 

 

Przeczytaj też: Jak uzyskać dofinansowanie na kursy dla pedagogów? Poradnik krok po kroku.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie dofinansowania

 

Polecane kursy:

Polecane kierunki: