Kursy z dofinansowaniem dla pedagogów, terapeutów i nauczycieli - zestawienie na 2021 rok - PRO Civitas
10 min
Kursy i szkolenia
Nauka
Rozwój osobisty
22.02.2021

Kursy z dofinansowaniem dla pedagogów, terapeutów i nauczycieli - zestawienie na 2021 rok - PRO Civitas

Instytut PRO Civitas od lat organizuje szkolenia z najbardziej cenionymi trenerami. Posiadamy certyfikat SUS 2.0, który uprawnia nas do dofinansowań i wskazuje na jakość naszych kursów. Poniżej przedstawiamy wszystkie szkolenia dla pedagogów, terapeutów i nauczycieli w 2021 roku poukładane chronologicznie.

 

Dla kogo są kursy w Instytucie PRO Civitas?

 

Kursy skierowane są do:

 • nauczycieli przedszkoli,
 • nauczycieli klas młodszych szkoły podstawowej, szkół i ośrodków specjalnych,
 • psychologów,
 • pedagogów i pedagogów specjalnych,
 • logopedów,
 • fizjoterapeutów,
 • osób pracujących indywidualnie z dziećmi,
 • terapeutów dzieci z autyzmem,
 • rodziców, którzy poszukują sposobów wspomagania rozwoju dzieci.

 

Ewa Jakacka

 

Kursy z dofinansowaniem w PRO Civitas w 2021 roku:

 

 

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

 

Marta Bogdanowicz – psycholog kliniczny dziecięcy, prof. dr hab., była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.

Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej.

Twórczyni dwóch metod terapeutycznych: (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu).

 

metoda dobrego startu

 

 

KURS BAZOWY TERAPIA BEHAWIORALNA III-STOPNIOWY to szkolenie dotyczące praktycznego wykorzystania technik Stosowanej Analizy Zachowania inaczej zwanej terapią behawioralną w praktyce terapeutyczno – edukacyjnej. Kurs rozwija kompetencje uczestnika, wzbogaca jego warsztat terapeutyczny, umożliwia rozpoczęcie zajęć ze swoimi podopiecznymi w oparciu o terapię behawioralną. Szkolenie składa się z trzech stopni realizowanych w dwóch trzydniowych blokach.

Ukończenie szkolenia Terapia Behawioralna w teorii i w praktyce III modułowe szkolenie bazowe uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik terapii behawioralnej. Szkolenie pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów na drodze do podwyższenia stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

 

Beata Ignaczewska – certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej. Od 1990 roku związana z Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

Prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z osobami z autyzmem w różnym wieku od małego dziecka aż po wiek dojrzały, na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego. Obecnie zajmuje się przede wszystkim kształceniem i wspieraniem innych nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem, tworzeniem poszczególnych zadań i programów terapeutyczno-edukacyjnych dotyczących wszystkich sfer rozwojowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań trudnych na terenie całej Polski. Prowadzi diagnozy i konsultacje w ramach Centrum Terapii Behawioralnej, superwizuje różnego rodzaju placówki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły i fundacje. Członek Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

 

Terapia Behawioralna

 

 

Podczas kursu nabędziesz praktyczne umiejętności z:

 • prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • konstruowania scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu,
 • samodzielnego dobierania i układania piosenek i wzorów graficznych,
 • wykorzystywania obserwacji prowadzonych podczas zajęć do stwierdzania rodzaju i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów czynionych przez dzieci.

Ewa Jakacka – absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Była wychowawcą w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, prowadziła „klasę życia”, pracowała jako nauczyciel-terapeuta w szkole podstawowej oraz pedagog w poradni. Od września 2007 dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.

Społecznie pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Od wielu lat prowadzi zajęcia według autorskiego programu na kursie Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest współautorką wielu publikacji wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

 

Metoda Dobrego Startu

 

 

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.

 

dr Magdalena Grycman – jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowanym neurologopedą. Specjalizuję się w komunikacji wspomagającej i alternatywnej AAC. Założyłam i kieruję Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Byłam stypendystką Prentke Romich Scholarship, konsultantem wiodącym „Sieci instytucji pomagających dzieciom niepełnosprawnym – alternatywne i wspomagające metody porozumiewania” przy UNDP Umbrella Projekt oraz przewodniczącą Komitetu Krajów Rozwijających ISAAC (International Society for Augumentative and Alternative Communication). Przede wszystkim jestem pasjonatką swojej pracy i metody AAC.

 

AAC kurs

 

 

Szkolenie prowadzone według metody Weroniki Sherborne. Opiera się ona na wykorzystaniu języka ciała, ruchu człowieka, co umożliwia porozumienie się z odbiorcą pomimo nawet znaczącej różnicy języka mówionego i/lub poziomu intelektualnego. Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne są: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

 

Dariusz Okrzesik – jestem licencjonowanym trenerem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ISCO Certyficate Nr 9/1994/86/2008) psychologiem, oligofrenopedagogiem, absolwentem AWF (odnowa biologiczna i fizjoterapia). Ponadto pełnie funkcję nauczyciela dyplomowanego. Wraz z prof. M. Bogdanowicz współtworzyłem najnowszy podręcznik do pracy metodą (Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, 2005). Posiadam uprawnienia do szkoleń według programu ISCO.

 

MRR II

 

Co otrzymujesz w ramach kursów?

 • Ukończenie szkoleń uprawnia do wykorzystania metod w pracy,
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN,
 • certyfikat SUS 2.0 – profesjonalnego ośrodka szkoleniowego jakim jest Instytut PRO Civitas.

 

Jak uzyskać dofinansowanie  do kursów?

 

DOFINANSOWANIE Z KFS ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY DO 100%

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

 

dofinansowanie szkoleń

 

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) DO 80%

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie dofinansowania

Dowiedz się więcej na temat dofinansowań bezpośrednio od naszego eksperta.

Polecane kursy: