Dotacje na szkolenia dla firm - KFS 2017 - PRO Civitas
10 min
Szkoła PRO Civitas
Rozwój osobisty
10.06.2020

Dotacje na szkolenia dla firm - KFS 2017 - PRO Civitas

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

CZYM JEST?

To fundusz zaprojektowany, aby zwiększyć konkurencyjność firm oraz instytucji.

Krajowy fundusz szkoleniowy jest przeznaczony dla pracodawców, wspomagających przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Pracodawcy, czyli przedsiębiorcy, jednostki oraz osoby fizyczne zatrudniające min. jedną osobę na umowę o pracę – przy czym nie ma znaczenia w jakim wymiarze jest ta umowa, ani czy jest na czas określony / nieokreślony.

Środki KFS stanowią pomoc de minimis.

KTO NIE MOŻE SIĘ STARAĆ O DOFINANSOWANIE?

Firma, przedsiębiorca, jednostka czy osoba fizyczna, która nie jest pracodawcą tj. nie posiada ani jednego pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę. Umowy zlecenie / o dzieło nie są honorowane.

KTO MOŻE ZOSTAĆ PRZESZKOLONY  W RAMACH ŚRODKÓW KFS?

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na przeszkolenie pracowników czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie ma znaczenia rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu. Dodatkowo pracodawca może również wziąć udział w dofinansowanych szkoleniach – na takich samych warunkach co jego pracownicy.

NA CO MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANE DOFINANSOWANIE?

  1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Na 1 osobę  można otrzymać dotację na szkolenia w wysokości ok. 12 000 zł. Mikroprzedsiębiorcy  mogą  otrzymać 100% dofinansowania (zatrudniający do 9 pracowników), małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa otrzymują 80% dofinansowania (zatrudniające pow. 9 pracowników).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania funduszy na działania szkoleniowe i doradcze w Centrum Edukacji „Pro Civitas”, dzięki czemu będziecie mogli Państwo zredukować swój budżet szkoleniowy nawet w 100%.

Dla Państwa wygody:

  • Przygotujemy wniosek KFS (wraz z niezbędnymi załącznikami)
  • Złożymy wniosek w odpowiednim Urzędzie Pracy
  • Przygotujemy niezbędną korespondencję z Urzędem Pracy
  • Zadbamy o sprawną realizację projektu (rozliczenia, przekazywanie dokumentów, umowy z pracownikami)
  • Rozliczymy projekt

W celu uzyskania dodatkowych informacji – prosimy o kontakt: 41 240 64 26