Czy są kary finansowe za rezygnacje? - PRO Civitas
28.09.2020

Czy są kary finansowe za rezygnacje? - PRO Civitas

Szkoła PRO Civitas nie stosuje żadnych kar finansowych.