Czy szkoła organizuje praktyki? - PRO Civitas
28.09.2020

Czy szkoła organizuje praktyki? - PRO Civitas

Nie, praktyki słuchacze muszą odbyć we własnym zakresie.