Szkoła policealna a studia - PRO Civitas
31.03.2021

Szkoła policealna a studia - PRO Civitas

Nie ma problemu by uczęszczać do szkoły policealnej i medycznej oraz na studia – wszystko zależy od kandydata i jego organizacji czasu. Jeżeli sam jest w stanie podołać wymaganiom oraz pogodzić terminy, to może uczęszczać równocześnie do obu szkół.