Wyszukiwarka kursów
Kurs
980 zł

Kurs rachunkowości od podstaw - Kursy i szkolenia - PRO Civitas Kielce

Kielce

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW to profesjonalny kurs pełnej księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego. Kurs zawodowy (Kod zawodu 331301 - Księgowy, wg klasyfikacji MPiPS), którego celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wykonywania zawodu księgowego. Kurs rachunkowości realizowany jest w grupie maksymalnie 12-osobowej, co umożliwia trenerom indywidualne podejście do każdego kursanta. Wiedza teoretyczna podparta jest konkretnymi przykładami, studiami przypadków. W trakcie trwania szkolenia ćwiczymy na najbardziej popularnych programach jak Insert - Rewizor GT oraz oczywiście Płatnik.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: Dzienny
Zaoczny
Czas trwania: 120h
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób chcących przekwalifikować się lub pozyskać nowe umiejętności,
 • przyszłych pracowników biur księgowych i rachunkowych.

Jak się zapisać?

Na szkolenia w Pro Civitas może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Szczegółowe informacje podane są w treści opisu szkolenia. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Program szkolenia:

 • Podmiot, przedmiot i zasady rachunkowości;
 • Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia;
 • Przychody i koszty w przedsiębiorstwie oraz zasady sporządzania rachunku zysków i strat;
 • Krajowe i walutowe środki pieniężne;
 • Rozrachunki
 • Środki trwałe i wartości niematerialne i materialne;
 • Czynne rozliczenia międzyokresowe;
 • Zapasy;
 • Inwentaryzacja;
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów;
 • Kapitały;
 • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa;
 • Podatek dochodowy od osób prawnych;
 • Podatek od towarów i usług;
 • Zajęcia z programem finansowo – księgowych Insert – Rewizor GT;
 • Zajęcia komputerowe z programem PŁATNIK.

Co otrzymujesz?

 • certyfikat
 • materiały szkoleniowe

Perspektywy pracy:

 • biura księgowe
 • biura rachunkowe
 • działy księgowe małych firm oraz dużych spółek
 • działy kadr i płac

 

Zajmij swoje miejsce

 • dział fakturowania
 • urzędy

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.