Wyszukiwarka kursów
Kurs
450 zł

Metoda Dobrego Startu I sesja teoretyczna - kurs online z prof. Martą Bogdanowicz - PRO Civitas

online

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: weekendowy
Czas trwania: 18 h dydaktycznych
Termin kursu: 11.03.2023 - 12.03.2023
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo?

Kurs Metoda Dobrego Startu skierowany jest do nauczycieli przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej, szkół i ośrodków specjalnych, psychologów, pedagogów i pedagogów specjalnych, logopedów, fizjoterapeutów, osób pracujących indywidualnie z dziećmi, terapeutów dzieci z autyzmem. W kursie mogą również uczestniczyć rodzice, którzy poszukują sposobów wspomagania rozwoju dzieci.

Jak się zapisać?

Na szkolenia w Pro Civitas może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Szczegółowe informacje podane są w treści opisu szkolenia. Wypełnij formularz i dołącz do kursów.

 

Proces rekrutacji
http://profesor%20Marta%20Bogdanowicz%20MDS

Trener: Marta Bogdanowicz

psycholog kliniczny dziecięcy, prof. dr hab., była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.

Jej zainteresowania, prace i badania dotyczą głównie psychologii klinicznej dziecka, dysleksji rozwojowej, leworęczności, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i terapii pedagogicznej.

Twórczyni dwóch metod terapeutycznych: (Skalę Ryzyka Dysleksji, Skalę Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców, Skalę Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu).

Program szkolenia:

Metoda Dobrego Startu – Sesja 1 z prof. Martą Bogdanowicz:

Sobota 11 marca: 10.00 – 16.00

 • Czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno – motoryczna
 • Geneza Metody Dobrego Startu (MDS):
  1. Geneza metody Dobrego Startu – film holenderski „Le Bon Depart”
  2. Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz w Polsce.
 • Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu (MDS)
  1. Założenia Metody Dobrego Startu.
  2. Zastosowanie MDS we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego, terapii zaburzeń rozwoju oraz w edukacji
  3. Zastosowanie MDS w diagnostyce zaburzeń rozwoju psychoruchowego.
 • Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS – omówienie i ćwiczenia praktyczne
  1. Rodzaje zajęć i ćwiczeń
  2. Struktura zajęć – film „Metoda Dobrego Startu”

Niedziela 12 marca: 10.00 – 15.00:

 • Wersje i programy Metody Dobrego Startu – prezentacja materiału filmowego
  1. Łatwe wzory i piosenki (dla dzieci od 2-5 r. ż.)
  2. Wzory literopodobne i piosenki/wierszyki (dla dzieci od 5 – 7 r. ż.)
  3. Litery/ cyfry i piosenki/wierszyki (dla dzieci 6 -10 letnich)
 • Organizowanie zajęć prowadzonych MDS
  1. Zespołowe i indywidualne formy zajęć.
  2. Dobór i liczebność grupy.
  3. Czas trwania zajęć.
  4. Urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń.
 • Programowanie zajęć
  1. Plan długoterminowy i krótkoterminowy (konspekt) – założenia, programowanie
 • Ćwiczenia praktyczne

Co otrzymujesz?

Ukończenie szkolenia Metoda Dobrego Startu uprawnia do wykorzystania metody w pracy terapeutycznej.

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

 

Weź dofinansowanie z BUR