Czy można zrezygnować z nauki? - PRO Civitas
28.09.2020

Czy można zrezygnować z nauki? - PRO Civitas

Można, jednak jest to niewskazane 😉 Aby zrezygnować należy stawić się w sekretariacie i złożyć pismo, odebrać oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej.