Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Opiekunka dziecięca

Kielce

Opiekunka dziecięca to co raz bardziej popularny zawód zarówno wśród osób młodych jak i nieco starszych. Opiekunka dziecięca planuje i organizuje czas dzieciom zdrowym, chorym jak i tym ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności. Wprowadza skuteczne działania wychowawcze i edukacyjne, wspomaga rozwój dziecka i pomaga opiekunom w codziennych czynnościach. W naszej szkole prowadzimy zajęcia w oparciu o sprawdzone metody i nowoczesne rozwiązania. Nasi wykładowcy to praktycy z wieloletnim stażem w tej dziedzinie. Dyplomowane opiekunki dziecięce sprawują funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Troszczą się zarówno o bezpieczeństwo, jak i rozwój dzieci. Każdego dnia ułatwiają najmłodszym dorastanie, wykonując przy tym szereg czynności pielęgnacyjno-higienicznych

Zapisz się na kierunek
Tryb nauczania: zaoczny
stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 2 lata
Egzamin wstępny: brak
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Opiekunkami mogą zostać osoby, które posiadają pewne cechy charakteru oraz wspomniane predyspozycje do pracy z dziećmi. Przede wszystkim muszą być to osoby odpowiedzialne, rzetelnie podchodzące do swoich obowiązków, cierpliwe, empatyczne oraz rozumiejące potrzeby najmłodszych.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Czego nauczysz się na kierunku Opiekunka dziecięca w szkole Pro Civitas?

 • Poznanie ogólnej budowy i funkcji organizmu dziecka.
 • Zrozumienie różnic w budowie organizmu dziecka i jego odrębności fizjologicznych.
 • Zdobycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia życia dziecka
 • Nabycie umiejętności organizacji pracy wychowawczej w poszczególnych grupach rozwojowych.
 • Nabycie umiejętności wspierania harmonijnego rozwoju dziecka z określonymi zaburzeniami rozwoju.
 • Poznanie działań profilaktycznych oraz prozdrowotnych w zakresie zapobiegania chorobom wieku dziecięcego.
 • Poznanie norm żywieniowych i zasad żywienia małego dziecka.
 • Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością.

 

 • Kształtowanie umiejętności określania potrzeb dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością.
 • Nabycie umiejętności analizy metod pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych.
 • Utrwalenie organizacji pracy wychowawczej w poszczególnych grupach rozwojowych.
 • Nabycie umiejętności doboru zabaw dostosowanych do wieku i możliwości psychofizycznych dziecka.
 • Poznanie metod rozwijania zainteresowań dzieci twórczością techniczną.
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami.
 • Poznanie metod stymulowania aktywności werbalnej dziecka przy wykorzystaniu różnych technik i utworów literackich.
 • Prowadzenie zabaw muzyczno-ruchowych z uwzględnieniem wieku, poziomu rozwoju i możliwości dzieci.

Co otrzymujesz?

 • Kwalifikacje zawodowe SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka oraz uprawnienia do wykonywania zawodu Opiekunka dziecięca,
 • Możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych szkoleniach pedagogicznych,
 • Praktyczne przygotowanie do pracy – uczysz się w profesjonalnej pracowni opieki nad dziećmi.

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Opiekunka dziecięca:

 • Domy małego dziecka
 • Przedszkola
 • Dziecięca oddziały szpitalne
 • Żłobki
 • Kluby dziecięce
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze