Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Opiekun medyczny

Kielce

Opiekun medyczny to zawód, który od 2021 roku uzyskał nowe uprawnienia. Dzięki rozszerzonym kompetencjom Opiekun medyczny jest uznawany za zawód medyczny. Do jego zadań należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, asystowanie do operacji i pobierania krwi żylnej, cewnikowanie pacjenta, tlenoterapia, pielęgnacja wkłucia centralnego, pielęgnacja portu naczyniowego i wkłucia doszpikowego, iniekcja domięśniowa, odśluzowanie dróg oddechowych asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Zapisz się na kierunek
Nauka bezpłatna: gwarantujemy
profesjonalne pracownie
nauczyciele praktycy
najlepsze materiały dydaktyczne
Tryb nauczania: stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba osób na miejsce w ostatniej rekrutacji: 5 osób
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Zobacz, gdzie będziesz się uczyć

Dla kogo?

Kierunek opiekun medyczny to świetny wybór dla osób, które w sposób profesjonalny chcą nieść pomoc osobie niesamodzielnej wymagającej wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Opiekun medyczny pomaga swoim podopiecznym i asystuje personelowi medycznemu.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół możesz zapisać się, jeśli posiadasz minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Co otrzymasz w ramach bezpłatnej nauki?

GRATIS:

 • certyfikat pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PAKIET OFFICE 365 (Word, Excel, PowerPoint, Team itp.)
 • będziesz uczyć się języka angielskiego

Czego nauczysz się na kierunku Opiekun medyczny w szkole Pro Civitas?

 • Wykonywanie iniekcji domięśniowych.
 • Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach – Metoda Hoppe.
 • Oznaczenie stężenia glukozy we krwi, przy pomocy glukometru.
 • Żywienie dojelitowe przez PEG.
 • Wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii.
 • Asystowania do operacji i pobierania krwi żylnej.
 • Cewnikowanie pacjenta.
 • Pielęgnacja wkłucia centralnego.
 • Pielęgnacji portu naczyniowego i wkłucia doszpikowego.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania wzajemnych powiązań i zależności między poszczególnymi układami i narządami.
 • Poznanie budowy i funkcji poszczególnych układów i narządów oraz mechanizmów podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka.
 • Zrozumienie specyfiki planowania, organizowania i realizowania działań opiekuńczych.

 

 • Poznanie sposobów zaspokajania potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej z deficytami podstawowych funkcji życiowych
 • Przygotowanie do podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej zgodnie z kompetencjami opiekuna medycznego.
 • Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych związanych z pomaganiem osobie chorej i niesamodzielnej oraz z utrzymaniem właściwej higieny otoczenia chorego.
 • Przygotowanie do przestrzegania zasad i procedur w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych osoby chorej i niesamodzielnej.
 • Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy opiekuna medycznego.
 • Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Kształtowanie właściwej postawy etycznej i moralnej wobec poszkodowanego i podejmowanych czynności ratunkowych.

Co otrzymasz

 • nie wymagamy matury – wystarczy wykształcenie średnie,
 • nasi wykładowcy to praktycy z wieloletnim stażem w danej dziedzinie,
 • skorzystasz z naszych PROfesjonalnie wyposażonych pracowni i nowoczesnego sprzętu,
 • masz szansę na zdobycie cennego doświadczenia już w trakcie nauki podczas praktyk,
 • zapewniamy największą liczbę godzin praktycznych,
 • będziesz się uczyć CAŁKOWICIE ZA DARMO,
 • zapewniamy materiały do pracy podczas zajęć,
 • w razie potrzeby wystawimy Ci bezpłatnie zaświadczenia i wyrobimy legitymację szkolną,
 • PROfesjonalnie przygotujemy Cię do egzaminów zawodowych – zdawalność egzaminów w 2020 r. naszej szkole wynosi 99,9%,
 • masz zniżkę na dodatkowe szkolenia z naszej oferty kursów i szkoleń,
 • w podejściu do edukacji jesteśmy elastyczni i nowocześni,
 • gwarantujemy Ci miłą i sympatyczną atmosferę w szkole,
 • łączymy jakość z nowoczesnością – w naszej szkole prowadzimy zajęcia na podstawie sprawdzonych metod i nowoczesnych rozwiązań,
 • suplement Europass w języku angielskim – opcjonalnie,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – OD 2021 R. ZMIANA KWALIFIKACJI

Opiekun medyczny – przyszłościowy zawód

Decyzja o rozpoczęciu edukacji w szkole policealnej na kierunku opiekun medyczny to wyraz odpowiedzialnego spojrzenia w swoją przyszłość. Służba zdrowia ciągle potrzebuje nowych pracowników, a osoby ze specjalistycznymi kwalifikacjami są bardzo cenione na rynku. W ciągu zaledwie 1,5 roku przygotujemy Cię do podjęcia pracy związanej z bezpośrednią opieką nad osobami chorymi. W tym czasie nabędziesz pożądanych w branży medycznej umiejętności, jak między innymi: pielęgnacja wkłucia centralnego, wykonanie iniekcji domięśniowej, cewnikowanie czy pobieranie krwi. Po otrzymaniu dyplomu możesz ubiegać się o posady w różnych placówkach medycznych, włączając w to szpitale, hospicja i domy pomocy społecznej.

Opiekun medyczny, czyli ważny pomocnik lekarzy i pielęgniarek

W dzisiejszych czasach opiekunowie medyczni w placówkach opieki zdrowotnej są równie ważni, co lekarze i pielęgniarki. Osoby piastujące to stanowisko asystują innym pracownikom służby zdrowia w codziennej pielęgnacji pacjenta, a także podczas zabiegów i operacji. Dzięki nim chorzy otoczeni są należytą opieką na każdym etapie leczenia. Opiekun medyczny to bardzo potrzebny zawód, który cieszy się dużym zaufaniem ze strony społeczeństwa. Rekrutacje na to stanowisko odbywają się regularnie w placówkach na terenie całego kraju.

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Opiekun medyczny:

 • Domy pomocy społecznej
 • Ośrodki samopomocy

 

 

 • Hospicja
 • Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

 

Zapisz się online

 • Szpitale
 • Opieka prywatna