Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Opiekun medyczny

Kielce

Opiekun medyczny to zawód, który od 2021 roku uzyskał nowe uprawnienia. Dzięki rozszerzonym kompetencjom Opiekun medyczny jest uznawany za zawód medyczny. Do jego zadań należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, asystowanie do operacji i pobierania krwi żylnej, cewnikowanie pacjenta, tlenoterapia, pielęgnacja wkłucia centralnego, pielęgnacja portu naczyniowego i wkłucia doszpikowego, iniekcja domięśniowa, odśluzowanie dróg oddechowych asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Zapisz się na kierunek
Nauka bezpłatna: gwarantujemy
profesjonalne pracownie
nauczyciele praktycy
najlepsze materiały dydaktyczne
Tryb nauczania: stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba osób na miejsce w ostatniej rekrutacji: 5 osób
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Zobacz, gdzie będziesz się uczyć

Dla kogo?

Kierunek opiekun medyczny to świetny wybór dla osób, które w sposób profesjonalny chcą nieść pomoc osobie niesamodzielnej wymagającej wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Opiekun medyczny pomaga swoim podopiecznym i asystuje personelowi medycznemu.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół możesz zapisać się, jeśli posiadasz minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Co otrzymasz w ramach bezpłatnej nauki?

GRATIS:

 • certyfikat pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PAKIET OFFICE 365 (Word, Excel, PowerPoint, Team itp.)
 • będziesz uczyć się języka angielskiego

Czego nauczysz się na kierunku Opiekun medyczny w szkole Pro Civitas?

 • Wykonywanie iniekcji domięśniowych.
 • Prowadzenie przyłóżkowej aktywizacji z wykorzystaniem elementów gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach – Metoda Hoppe.
 • Oznaczenie stężenia glukozy we krwi, przy pomocy glukometru.
 • Żywienie dojelitowe przez PEG.
 • Wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu dializoterapii.
 • Asystowania do operacji i pobierania krwi żylnej.
 • Cewnikowanie pacjenta.
 • Pielęgnacja wkłucia centralnego.
 • Pielęgnacji portu naczyniowego i wkłucia doszpikowego.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania wzajemnych powiązań i zależności między poszczególnymi układami i narządami.
 • Poznanie budowy i funkcji poszczególnych układów i narządów oraz mechanizmów podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka.
 • Zrozumienie specyfiki planowania, organizowania i realizowania działań opiekuńczych.

 

 • Poznanie sposobów zaspokajania potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej z deficytami podstawowych funkcji życiowych
 • Przygotowanie do podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej zgodnie z kompetencjami opiekuna medycznego.
 • Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych związanych z pomaganiem osobie chorej i niesamodzielnej oraz z utrzymaniem właściwej higieny otoczenia chorego.
 • Przygotowanie do przestrzegania zasad i procedur w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych osoby chorej i niesamodzielnej.
 • Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy opiekuna medycznego.
 • Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Kształtowanie właściwej postawy etycznej i moralnej wobec poszkodowanego i podejmowanych czynności ratunkowych.

Co otrzymasz

 • nie wymagamy matury – wystarczy wykształcenie średnie,
 • nasi wykładowcy to praktycy z wieloletnim stażem w danej dziedzinie,
 • skorzystasz z naszych PROfesjonalnie wyposażonych pracowni i nowoczesnego sprzętu,
 • masz szansę na zdobycie cennego doświadczenia już w trakcie nauki podczas praktyk,
 • zapewniamy największą liczbę godzin praktycznych,
 • będziesz się uczyć CAŁKOWICIE ZA DARMO,
 • zapewniamy materiały do pracy podczas zajęć,
 • w razie potrzeby wystawimy Ci bezpłatnie zaświadczenia i wyrobimy legitymację szkolną,
 • PROfesjonalnie przygotujemy Cię do egzaminów zawodowych – zdawalność egzaminów w 2020 r. naszej szkole wynosi 99,9%,
 • masz zniżkę na dodatkowe szkolenia z naszej oferty kursów i szkoleń,
 • w podejściu do edukacji jesteśmy elastyczni i nowocześni,
 • gwarantujemy Ci miłą i sympatyczną atmosferę w szkole,
 • łączymy jakość z nowoczesnością – w naszej szkole prowadzimy zajęcia na podstawie sprawdzonych metod i nowoczesnych rozwiązań,
 • suplement Europass w języku angielskim – opcjonalnie,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej – OD 2021 R. ZMIANA KWALIFIKACJI

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Opiekun medyczny:

 • Domy pomocy społecznej
 • Ośrodki samopomocy

 

 

 • Hospicja
 • Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

 

Zapisz się online

 • Szpitale
 • Opieka prywatna