Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Opiekun medyczny

Kielce

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Zapisz się na kierunek
Tryb nauczania: zaoczny
stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 1 rok
Egzamin wstępny: brak
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Kierunek opiekun medyczny to świetny wybór dla osób samodzielnych, odpowiedzialnych i lubiącym pomagać innym. Tylko rok nauki i możesz uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu oraz pracy w Polsce lub zagranicą.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Czego nauczysz się na kierunku Opiekun medyczny w szkole Pro Civitas?

 • Nabycie umiejętności rozpoznawania wzajemnych powiązań i zależności między poszczególnymi układami i narządami.
 • Poznanie budowy i funkcji poszczególnych układów i narządów oraz mechanizmów podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka.
 • Zrozumienie specyfiki planowania, organizowania i realizowania działań opiekuńczych.
 • Poznanie sposobów zaspokajania potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej z deficytami podstawowych funkcji życiowych
 • Przygotowanie do podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej zgodnie z kompetencjami opiekuna medycznego.

 

 • Przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych związanych z pomaganiem osobie chorej i niesamodzielnej oraz z utrzymaniem właściwej higieny otoczenia chorego.
 • Przygotowanie do przestrzegania zasad i procedur w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych osoby chorej i niesamodzielnej.
 • Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy opiekuna medycznego.
 • Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia.
 • Kształtowanie właściwej postawy etycznej i moralnej wobec poszkodowanego i podejmowanych czynności ratunkowych.

Co otrzymujesz?

 • Kwalifikacje zawodowe MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz uprawnienia do wykonywania zawodu Opiekun medyczny,
 • Możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych szkoleniach medycznych,
 • Praktyczne przygotowanie do pracy – uczysz się w profesjonalnej pracowni opieki medycznej.

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Opiekun medyczny:

 • Domy pomocy społecznej
 • Ośrodki samopomocy

 

 

 • Hospicja
 • Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • Szpitale
 • Opieka prywatna