Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KKZ w Pro Civitas - PRO Civitas
7 min
Szkoła PRO Civitas
Rozwój osobisty
14.07.2020

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe KKZ w Pro Civitas - PRO Civitas

Zdobądź państwowy zawód i uprawnienia już w 6 miesięcy!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – co to jest?

To nowoczesna elastyczna forma kształcenia pozwalająca zdobyć kwalifikacje zawodowe niezależnie od posiadanego wykształcenia.

 

Dla kogo kwalifikacyjne kursy zawodowe KKZ?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są alternatywa dla szkół zawodowych i policealnych umożliwiająca zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Uczestnikiem KKZ może być każdy niezależnie od posiadanego wykształcenia, tzn. że zapisać się mogą osoby posiadające wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, branżowe, średnie lub wyższe.

 

Jak zapisać się na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

To proste: wypełnij i wyślij formularz rejestracji online – zajmie Ci to maksymalnie kilkanaście sekund. Możesz wybrać konkretny zawód, albo zaznaczyć „wybierz kierunek później”. W ciągu 24h zadzwonimy do Ciebie i odpowiemy na Twoje pytania.

Jedynym wymogiem do zapisu na KKZ jest ukończone 18 lat.

Zapisując się na KKZ masz możliwość po ukończeniu nauki w ramach danej kwalifikacji i otrzymaniu zaświadczenia, przystąpić do egzaminu z kwalifikacji organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, jeśli go zdasz- otrzymujesz świadectwo kwalifikacji w zawodzie.

Jeżeli w międzyczasie kształcisz się w kierunku uzyskania wykształcenia średniego, to po uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymujesz również dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie….i masz średnie zawodowe!

 

Co daje ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego?

Po pierwsze…..dodatkowe uprawnienia

Po drugie………..nowe możliwości rozwoju

Po trzecie……………..możliwość kształcenia w zawodach zarezerwowanych wyłącznie dla niektórych typów szkół, np. technik informatyk, technik weterynarii….

 

W jakiej formie prowadzony jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

W zależności od zainteresowania uczestników można kształcić się w formie:

– zaocznej ( co 2 tygodnie, soboty i niedziele)

– stacjonarnej ( co tydzień co najmniej 3 dni w tygodniu)

– kształcenie trwa od 6 miesięcy do 2,5 roku! Możesz zdobyć nowy zawód już w pół roku!

– podstawa programowa oraz wymiar godzin jest zgodna z wytycznymi MEN dotyczącymi kształcenia w zawodach.

 

Podsumowując…

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są świetna opcją rozwoju i możliwości uzyskania kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, pożądanych na rynku pracy; realizacji zainteresowań i pasji z równoległym zdobyciem w krótkim czasie uprawnień do ich wykonywania oraz stworzenia sobie alternatywy do działania zawodowego w przyszłości.