Wyszukiwarka kursów
Kurs
490 zł

Kurs Metoda Dobrego Startu Kielce - II sesja praktyczna z Ewą Jakacką - PRO Civitas

Kielce

Metoda Dobrego Startu (MDS) należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: stacjonarny weekendowy
Czas trwania: 13h
Termin kursu: 04.03.2023 - 05.03.2023
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo?

Kurs Metoda Dobrego Startu skierowany jest do nauczycieli przedszkoli, klas młodszych szkoły podstawowej, szkół i ośrodków specjalnych, osób pracujących indywidualnie z dziećmi, np. prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (terapia pedagogiczna), terapeutów dzieci z autyzmem. W kursie mogą również uczestniczyć rodzice, którzy szukają sposobów wspomagania rozwoju swoich dzieci.

Jak się zapisać?

Na szkolenia w Pro Civitas może zapisać się każdy. Wypełnij formularz i dołącz do kursantów w PRO Civitas.

Proces rekrutacji
http://Ewa%20Jakacka%20Metoda%20Dobrego%20Startu%20MDS%202%20szkolenie

Trener: Ewa Jakacka

Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Gdańskim, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Była wychowawcą w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, prowadziła „klasę życia”, pracowała jako nauczyciel-terapeuta w szkole podstawowej oraz pedagog w poradni.

Od września 2007 jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim. Społecznie pełni funkcję przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

Od wielu lat prowadzi zajęcia według autorskiego programu na kursie Metody Dobrego Startu oraz na studiach podyplomowych. Jest współautorką wielu publikacji wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, a także współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu.

Program szkolenia:

Metoda Dobrego Startu – Sesja II:

Sobota: 9.00 – 17.45:

 1. Poznanie głównych założeń Metody Dobrego Startu:
  • Jakie są cele Metody Dobrego Startu?
  • Dla kogo jest przeznaczona Metoda Dobrego Startu?
  • Jak przebiegają zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu?
  • Jakie są warianty Metody Dobrego Startu?
  • Jak organizować zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu i jak wykorzystywać tę metodę w pracy z grupą przedszkolną,
   klasą pierwszą i na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych?
  • Dlaczego Metoda Dobrego Startu jest skuteczna?

Niedziela: 9.00 – 14.00:

 1. Poznanie programów przeznaczonych do pracy metodą dobrego startu:
  • Metoda Dobrego Startu. Piosenki do rysowania, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla 3-4-latków, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do rysunku dla 5-latków, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do cyferki, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od piosenki do literki cz. 1 i 2, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.
  • Metoda Dobrego Startu. Od wierszyka do literki, dwuznaku i zmiękczenia, Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E.

Co otrzymujesz?

 • zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia zajęć Metodą Dobrego Startu z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • praktyczna umiejętność konstruowania scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu,
 • praktyczna umiejętność samodzielnego dobierania i układania piosenek i wzorów graficznych,
 • praktyczna umiejętność wykorzystywania obserwacji prowadzonych podczas zajęć do stwierdzania rodzaju i nasilenia trudności w uczeniu się oraz postępów czynionych przez dzieci.

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

 

Weź dofinansowanie z BUR