Wyszukiwarka kursów
Kurs
490 zł
Dla Słuchaczy Centrum Edukacji
„Pro Civitas” 450 zł

Metoda Ruchu Rozwijającego I Stopień - Kielce - PRO Civitas

Kielce

Metoda Ruchu Rozwijającego została opracowana przez Weronikę Sherborne. Opiera się ona na wykorzystaniu języka ciała, ruchu człowieka, co umożliwia porozumienie się z odbiorcą pomimo nawet znaczącej różnicy języka mówionego i/lub poziomu intelektualnego. Zajęcia prowadzone z zastosowaniem MRR stymulują rozwój społeczny, emocjonalny oraz poznawczy dziecka. Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne są: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: Dzienny
Zaoczny
Czas trwania: 18 h dydaktycznych
Termin kursu: 11.02.2023 - 12.02.2023
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo?

Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego skierowany jest do fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli, młodszych klas szkoły podstawowej, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych z różnego typu niepełnosprawnością, studentów, rodziców.

Jak się zapisać?

Na szkolenia w Pro Civitas może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Szczegółowe informacje podane są w treści opisu szkolenia. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji
http://metoda%20ruchu%20rozwijającego%20Dariusz%20Okrzesik

Trener: Dariusz Okrzesik

jestem licencjonowanym trenerem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ISCO Certyficate Nr 9/1994/86/2008) psychologiem, oligofrenopedagogiem, absolwentem AWF (odnowa biologiczna i fizjoterapia). Ponadto pełnie funkcję nauczyciela dyplomowanego. Wraz z prof. M. Bogdanowicz współtworzyłem najnowszy podręcznik do pracy metodą (Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, 2005). Posiadam uprawnienia do szkoleń według programu ISCO.

Program szkolenia:

 • Zajęcia wstępne: poczucia tożsamości (“ja”) i integracji z grupą.
 • Sesja ruchowa z omówieniem: MRR – budowanie relacji.
 • Sesja teoretyczna: Autorka Ruchu Rozwijającego – V. Sherborne (film). System szkoleń, literatura, ISCO.
 • Założenia i cele metody Ruchu Rozwijającego. R. Laban
 • Sesja ruchowa z omówieniem.

 

 • Kształtowanie świadomości ciała. Budowanie relacji.
 • Analiza ruchu w praktyce. Potrzeby realizowane poprzez MRR.
 • Sesja teoretyczna: Struktura zajęć w MRR (filmy). Ruch wg R.Labana (L.Marsden) – analiza/planowanie zajęć
 • Sesja ruchowa: Komunikacja i relacje w ruchu. Laban.
 • Sesja teoretyczna: Zastosowanie MRR (filmy z Wielkiej Brytanii, Belgii, Polski).
 • Sesja warsztatowa: Motywacja do pracy MRR.
 • Sesja ruchowa z omówieniem: praca w grupie, praca z osobą niepełnosprawną (użycie przyboru)
 • Sesja ruchowa: sekwencyjność i kreatywność
 • Warunki komfortu i przyczyny dyskomfortu w MRR – dyskusja.
 • Zakończenie – wręczenie certyfikatów ukończenia I stopnia kursu.

Co otrzymujesz?

Ukończenie szkolenia Metoda Ruchu Rozwijającego I Stopnia uprawnia do wykorzystania metody w pracy terapeutycznej i jest przygotowaniem do pracy metodą Ruchu Rozwijającego. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi oraz odbywają się sesje ruchowe z udziałem uczestników, pod okiem prowadzących tworzą własne scenariusze zajęć oraz mogą obserwować sesje na materiale filmowym.

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

 

Zapisz się na dofinansowanie BUR